Mall:Diskussion annan

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning

Parametrar

Mallen har två grundparametrar:

{{Diskussion annan|Text på diskussionssidor|Text på innehållssidor}}

Om mallen befinner sig på en diskussionssida returnerar den:

Text på diskussionssidor

Om mallen befinner sig på en innehållssida returnerar den:

Text på innehållssidor

Demorymd

För test- och demonstrationsändamål har mallen även en parameter demorymd (den engelska parametern demospace fungerar också)

  • Om parametern har värdet diskussion eller talk returneras text på diskussionssidor
  • Om parametern har värdet annan eller other returneras text på innehållssidor
  • Om parametern är tom, eller odefinierad, bestämmer den aktuella sidans namnrymd resultatet.

Exempel:

{{Diskussion annan
| Text på diskussionssidor
| Text på innehållssidor
| demorymd = diskussion
}}

returnerar, oavsett i vilken namnrymd mallen befinner sig i,

Text på diskussionssidor

Du kan göra det så din mall förstår också demorymd-parametern. Det innebär att du kan visa de olika framträdanden av din mall i dokumentationen för din mall. Gör så här:

{{Diskussion annan 
| Text på diskussionssidor
| Text på innehållssidor 
| demorymd = {{{demorymd|}}}
}}

Se även