Mall:Förväxlas

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen används för att synliggöra uppslagsord som lätt kan förväxlas, till exempel homografer eller homonymer. För personer med likalydande namn används mallen För andra; se även övriga topphänvisningsmallar.

Parametrar[redigera wikitext]

Mallen har en obligatorisk parameter (1) samt en rad valfria parametrar (2, 3, …, 10) som används för att ange de förväxlingsbara sidorna. Mallen kan högst hantera 10 sidor. Det finns även ytterligare (valfria) parametrar (l1, l2, …, l10) som kan användas för att ange länktexten för respektive sidor – dessa bör dock inte användas annat än i undantagsfall.

Exempel[redigera wikitext]

Invärde Utvärde
{{Förväxlas}} Fel i Mall:Förväxlas: Parameter 1 är obligatorisk.
{{Förväxlas|Japan}}
Ej att förväxla med Japan.
{{Förväxlas|Exemplar#Avsnitt}}
Ej att förväxla med Exemplar § Avsnitt.
{{Förväxlas|Ludvig Holberg|l1=Holberg}}
Ej att förväxla med Holberg.
{{Förväxlas|flamenco|Flamengo}}
Ej att förväxla med flamenco eller Flamengo.
{{Förväxlas|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
Ej att förväxla med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10.
{{Förväxlas|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} Fel i Mall:Förväxlas: Mallen kan högst hantera 10 sidor.

TemplateData[redigera wikitext]

Den här mallen används för att synliggöra uppslagsord som lätt kan förväxlas, till exempel homografer eller homonymer. Har en obligatorisk parameter och stöder upp till 10 länkar.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

ParameterBeskrivningTypStatus
Länk 11

Första länken

Sidnamnobligatorisk
Etikett 1l1

Första länkens etikett

Okändföreslagen
Länk 22

Andra länken

Sidnamnvalfri
Etikett 2l2

Andra länkens etikett

Okändvalfri
Länk 33

Tredje länken

Sidnamnvalfri
Etikett 3l3

Tredje länkens etikett

Okändvalfri
Länk 44

Fjärde länken

Sidnamnvalfri
Etikett 4l4

Fjärde länkens etikett

Okändvalfri
Länk 55

Femte länken

Sidnamnvalfri
Etikett 5l5

Femte länkens etikett

Okändvalfri
Länk 66

Sjätte länken

Sidnamnvalfri
Etikett 6l6

Sjätte länkens etikett

Okändvalfri
Länk 77

Sjunde länken

Sidnamnvalfri
Etikett 7l7

Sjunde länkens etikett

Okändvalfri
Länk 88

Åttonde länken

Sidnamnvalfri
Etikett 8l8

Åttonde länkens etikett

Okändvalfri
Länk 99

Nionde länken

Sidnamnvalfri
Etikett 9l9

Nionde länkens etikett

Okändvalfri
Länk 1010

Tionde länken

Sidnamnvalfri
Etikett 10l10

Tionde länkens etikett

Okändvalfri
Länk 1111

Elfte länken, bör inte användas

Okändföråldrad