Wikipedia:Interwikilänkar

Från Wikipedia
Manual

Interwiki är det att länka mellan artiklar på olika språkversioner av Wikimedias projekt. Interwiki-länkning hanteras genom Wikidata. Interwikilänkning sker inte bara mellan artiklar i artikelrymden, utan även mellan sidor i andra namnrymder. Alltså även mellan exempelvis kategorier och portaler i andra projekt, enligt samma metod som för artiklar.

Tidigare kurerades länkarna manuellt på varje enskilt projekt men sedan 2013 hanteras detta genom Wikidata.

Språklänkar[redigera | redigera wikitext]

OBS! Nedanstående instruktion ska användas sparsamt,
eftersom språklänkning numera sköts via Wikidata – se instruktion.

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

Språklänkar används för att länka mellan artiklar på olika språkversioner av Wikipedia som handlar om samma företeelse. Detta är den vanligaste typen av interwikilänkar.

Under 2013 flyttades länkarna mellan språkversioner till Wikidata, vilket beskrivs nedan under rubriken Ny hantering av språklänkar.

Det kan vara bra att åtminstone lägga in en språklänk i den artikel man har skrivit, men även en i den artikel man länkar till. Om man till exempel skrivit en artikel om rådjur kan man länka till engelska Wikipedias artikel om "roe deer", men även se till att "roe deer" länkar till "rådjur". Då blir det lättare att låta en robot göra resten av jobbet, även om man naturligtvis också kan klippa och klistra språklänkarna som finns i ett annat språks artikel. Tänk bara på att ta bort den språklänk som leder till den svenska artikeln, för annars kommer det att bli en störande rest längst ner i artikeln.

Dock är det bra att tänka på att vissa begrepp inte är helt synonyma på andra språk. Se till exempel ekonomi som på engelska motsvaras av både "Economy" och "Economics".

Länkarna skrivs på följande sätt [[''språkkod'':artikel]]. Exempelvis kan man länka artikeln om Rom till italienska [[it:Roma]] och engelska [[en:Rome]].

Vill man veta vilka språk som länkar till ett visst namn eller en viss person kan man använda sig av Global Wikipedia Article Search.

Flera länkar till samma språk[redigera | redigera wikitext]

Det är visserligen möjligt att ha flera språklänkar till samma språk i en artikel, till exempel att i artikeln ekonomi länka både till [[en:economy]] och [[en:economics]] och det verkar inte finnas några klara riktlinjer som förbjuder detta, men uppfattningen är att man bör nöja sig med en länk per språk, bland annat för att vissa interwikirobotar reagerar oförutsägbart när de träffar på mer än en länk.

Interwikilänkar mellan förgreningssidor[redigera | redigera wikitext]

Interwikilänkar mellan artiklar bygger på att man länkar till en artikel med samma artikelinnehåll på en annan språkversion (det är alltså en översättning av artikelnamnet), när det gäller förgreningssidor länkas artiklar däremot vanligtvis till den exakta stavningen av artikeln då de ofta innehåller ord med helt olika betydelse i ett språk, men med samma stavning. Som ett exempel länkar artikeln Koma (olika betydelser) därför till en:Koma, trots att när det gäller den engelskspråkiga artikeln är det en:Coma (disambiguation) som överensstämmer med den svenskspråkiga artikeln när det gäller innehållet. Undvik att lägga till flera interwikilänkar till liknande ord i samma artikel då de skapar en del problem, se Wikipedia:Interwikilänkar#Robotar och interwikilänkar.

Några av de olika språken[redigera | redigera wikitext]

Ny hantering av språklänkar[redigera | redigera wikitext]

Under sent 2012-tidigt 2013 flyttades länkarna mellan språkversioner till Wikidata. Man redigerar dessa länkar genom att klicka på "Redigera länkar" längst ned i vänsterspalten.


Hur man lägger in språklänkar med Wikidata[redigera wikitext]

Tack för dina bidrag. Visste du att man kan lägga in interwikilänkar eller språklänkar, det vill säga länkar mellan Wikipediaartiklar på olika språk som behandlar samma ämne, genom att använda verktyget Wikidata? Så här gör man:

 1. Skapa och spara artikeln först.
 2. Klicka sedan på länken Lägg till länkar i vänsterspalten.
 3. Skriv in en annan språkversions namn och motsvarande artikels namn på den språkversionen (en artikel som redan finns).
 4. Klicka på Länka med sida.

Ibland fungerar inte den metoden, exempelvis därför att din artikel redan har en Wikidata-sida och kanske redan har felaktiga språklänkar, eller för att den andra artikeln har en felaktig länk till en annan artikel på din språkversion (exempelvis på svenskspråkiga Wikipedia). Gör då enligt följande:

 1. Om länken "Redigera länkar" finns i vänstermenyn på din artikel:
  1. Klicka på länken "Redigera länkar". Du kommer då till din artikels sida på Wikidata.
  2. Till höger finns en ruta rubricerad Wikipedia.
  3. Om din språkversion (t.ex. svenska) och ditt artikelnamn finns i listan, och övriga artikellänkar handlar om ett annat ämne: Klicka på edit till höger om rubriken "Wikipedia" i rutan. Då visas papperskorgsikoner till höger om varje språkinitialer. Klicka på den och därefter spara.
 2. Sök upp den andra artikeln på dess Wikipediaversion och klicka på den länk som ligger underst i vänsterspalten. På engelska heter den Edit links. Du kommer då till den andra artikelns sida på wikidata.org.
 3. Klicka på edit till höger om rubriken "Wikipedia" i rutan till höger.
 4. Om listan innehåller en felaktig länk till en annan artikel på ditt språk (exempelvis svenska), klicka på papperskorgsikonen till höger om det inläggets språkkod.
 5. Klicka på länken lägg till under artikellistan.
 6. Skriv in svenska i kolumnen "Språk" och den artikel som du skapat i kolumnen "Länkad sida".
 7. Tryck på returtangenten (Enter) eller klicka på länken spara ovanför artikellistan.
 8. Glöm inte att lägga in korrekta länkar på sidor som du har tagit bort.
 9. Klart! Och tack för hjälpen!

Krav på webbläsare[redigera | redigera wikitext]

När du klickar på "Redigera länkar" längst ned till vänster om en artikel, så ska du automatiskt loggas in på Wikidata om du är inloggad på Wikipedia. Detta tycks dock bara fungera för vissa webbläsare. Google Chrome är ett exempel på en webbläsare som hanterar detta. För vissa andra webbläsare kan det vara nödvändigt att du manuellt loggar in på Wikidata (om du inte vill redigera på Wikidata som oinloggad).

Interwiki i löpande text[redigera | redigera wikitext]

Borde det inte vara en jättebra idé att länka till andra språks artiklar från svenskspråkiga Wikipedia om den svenskspråkiga artikeln saknas eller är undermålig? Nej, det bör i samtliga fall undvikas. Argumenten mot detta är främst att svenskspråkiga Wikipedia är just på svenska. Anledningen till att folk läser svenskspråkiga Wikipedia är att de vill få information på svenska, vi kan inte anta att de som läser svenskspråkiga Wikipedia kan något annat språk än svenska. Ett annat viktigt argument är att om vi länkar till artiklar på andra språk istället för till våra egna blir de svenskspråkiga artiklarna svårhittade för läsarna, och i förlängningen kan det leda till att de heller inte utökas eller ens skapas.

I det fall där en svenskspråkig artikel saknas, och en motsvarande artikel finns i en annan språkversion, kan i vissa fall mallen {{ILL}} användas. Resultatet blir då till exempel Help:Interlanguage links#Inline links (links in the text of the article)(en) som tydligt visar med rödlänk att det saknas en svensk artikel med det länkade ordet, men med en liten blå länk som anger den språkversion där en motsvarande artikel är tillgänglig. I diskussioner på diskussionssidan för mallen ILL har följande konsensus uppnåtts:

 • ILL-länk kan användas i "önskelistor" med önskade artiklar
 • ILL-länk kan användas för "rödlänkar" i grensidor
 • ILL-länk kan användas i listor, hänvisningar och liknande

Angående ILL-länkar i brödtext så nämner diskussionssidan exempel där användare förespråkar deras lämplighet såväl som motsatsen.

Däremot kan det ibland i diskussioner vara intressant att länka till en artikel i en Wikipedia på ett annat språk. Då kan man använda ett kolon före språkkoden för att undvika att det blir en vanlig iw-länk. Exempelvis ger [[:en:Swedish language]] resultatet en:Swedish language. Länkarna kan även användas på samma sätt som internlänkar, där ett vertikalstreck kan infogas och endast texten efter detta visas. Exempelvis ger [[:de:Schwedische Sprache|tyskspråkig artikel]] resultatet tyskspråkig artikel.

Länkar till systerprojekt[redigera | redigera wikitext]

Länkar till systerprojekten brukar läggas som första länk under Externa länkar, med mallar konstruerade för ändamålet. Den vanligaste är {{commonscat}} som länkar till den relaterade kategorin på Wikimedia Commons, där det bland annat finns bilder om artikelämnet. Kategorinamnen på Commons är i allmänhet på engelska; då det inte sammanfaller med artikelnamnet måste man ange det explicit: {{commonscat|kategorinamn (utan "category:")}}. En ytterligare parameter kan användas för att beskriva länken, då Commons-kategorin inte helt motsvarar artikeln (t.ex. ifråga om ort- och kommunartiklar). De andra systerprojekten är uppdelade enligt språk, vilket gör att artikelnamnet oftare sammanfaller med det på Wikipedia. Mallarna lägger också en länk i menyspalten till vänster om artikeln. Se Wikipedia:Layoutlista över mallar för Wikipedias systerprojekt#Referenser under Externa länkar för tillgängliga mallar.

Man kan också interwiki-länka till Wikipedias olika systerprojekt utan mall (aktuellt främst på diskussionssidor):

De länkarna visas i texten där de är skrivna, på samma sätt som vanliga länkar inom Wikipedia.

För att länka till annan språkversion än den svenska av ett systerprojekt anger man ett prefix för systerprojektet följt av språkkoden för det språk man vill länka till. Om man till exempel vill länka till en artikel på franska Wikisource skriver man [[src:fr:artikel]]

På systerprojekten använd följande för att länka till Wikipedia.

Robotar och interwikilänkar (inaktuell)[redigera | redigera wikitext]

Avsnittet sammanfattar en:Help:Interlanguage links#Bots and links to and from a section och en:User talk:Yurik/Interwiki Bot FAQ.

Det har funnits ett flertal robotar som lade till interwikilänkar innan 2013 när länkarna flyttades över till Wikidata. De följde kedjor av länkar mellan olika språkversioner, och la sedan till alla de hittar till alla sidor som ingår i kedjan. Minst en länk måste läggas in manuellt, för att roboten skulle ha något att utgå från.

Om en sida A länkar till en sida B som betyder ungefär samma sak, och sidan B sedan länkar till sidan C som är ungefär som B, då kommer även sidan A att länka till sidan C, även om sidan C inte är samma sak som A. Därför bör man ibland avstå från länkar till artiklar som inte helt motsvarar artikeln här och är ibland tvungen att byta en hel räcka iw-länkar mot lämpligare. Då man rättar ett länk och den felaktiga länken läggs tillbaka av en robot är man ofta tvungen att analysera hela nätet av iw-länkar. Be vid behov om hjälp till exempel på sidan Wikipedia:Wikipediafrågor eller d:Wikidata:Interwiki conflicts.

Vissa interwikilänkar som är tekniskt möjliga kan ändå orsaka problem för robotar. Det gäller bland annat:

 • Flera artiklar länkar till samma artikel i en annan språkversion.
 • Interwikilänken går till ett avsnitt av en sida.
 • Interwikilänken går till en transportsida.

Robotar på svenskspråkiga Wikipedia ska/bör följa den sorteringsordning som fastställs enligt meta:MediaWiki:Interwiki config-sorting order-native-languagename, för beskrivning se: meta:Interwiki sorting order.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]