Mall:Huvudartikel

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Denna mall används främst överst på en sida för att ange att denna artikel eller denna kategori har en översiktsartikel. Använd hellre {{fördjupning2}} eller {{fördjupning}} för att ange att detta stycke är en sammanfattning och att det finns en mer fördjupande artikel i ämnet, men det är vanligt att denna mall används även för det ändamålet.

Parametrar[redigera wikitext]

Mallen har en obligatorisk parameter (1) samt en rad valfria parametrar (2, 3, …, 10) som används för att ange huvudartiklarna. Mallen kan högst hantera 10 huvudartiklar. Det finns även ytterligare (valfria) parametrar (l1, l2, …, l10) som kan användas för att ange länktexten för respektive huvudartiklar – dessa bör dock inte användas annat än i undantagsfall. Det finns även ännu fler (valfria) parameter: latin som kan användas för att ange det vetenskapliga namnet på biologiska organismer, prefix som kan användas för att ersätta texten "Huvudartikel" (et cetera) och kolon som kan användas för att ta bort kolonet om värdet "nej" anges.

Om en huvudartikel anges i mallen, visas texten "Huvudartikel", medan texten "Huvudartiklar" visas om fler huvudartiklar anges i mallen. Om en huvudartikel som anges i mallen däremot har en annan namnrymd än huvudnamnrymden, visas istället texterna "Huvudsida" respektive "Huvudsidor" och endast det.

Exempel[redigera wikitext]

Invärde Utvärde
{{Huvudartikel}}
Fel i Mall:Huvudartikel: Parameter 1 är obligatorisk.
{{Huvudartikel|Exempel}}
Huvudartikel: Exempel
{{Huvudartikel|Exempel|l1=Exempelartikel}}
Huvudartikel: Exempelartikel
{{Huvudartikel|Exempel|Exempel2}}
Huvudartiklar: Exempel och Exempel2
{{Huvudartikel|Exempel|prefix=Fördjupning}}
Fördjupning: Exempel
{{Huvudartikel|Exempel|prefix=Läs vidare i artikeln|kolon=nej}}
Läs vidare i artikeln Exempel
{{Huvudartikel|Exempel#Avsnitt}}
Huvudartikel: Exempel § Avsnitt
{{Huvudartikel|A|l1=Bokstaven "A"|B|l2=Bokstaven "B"}}
Huvudartiklar: Bokstaven "A" och Bokstaven "B"
{{Huvudartikel|Wikipedia:Hjälp}}
Huvudsida: Wikipedia:Hjälp
{{Huvudartikel|Wikipedia:Deltagarportalen|Wikipedia:Introduktion}}
{{Huvudartikel|Bot (program)|Wikipedia:Robotar}}
{{Huvudartikel|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
Huvudartiklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10
{{Huvudartikel|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}}
Fel i Mall:Huvudartikel: Mallen kan högst hantera 10 huvudartiklar.
{{Huvudartikel|Sporsäcksvampar|latin=Ascomycota}}
Huvudartikel: Sporsäcksvampar
Vetenskapligt namn: Ascomycota

Denna mall används för att ange att denna artikel eller denna kategori har en översiktsartikel. Använd {{tl|fördjupning2}} för att ange att detta stycke är en sammanfattning och att det finns en mer utförlig artikel i ämnet.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

ParameterBeskrivningTypStatus
Latinlatin

används för att ange det vetenskapliga namnet på biologiska organismer

Radvalfri
Prefixprefix

används för att ersätta texten "Huvudartikel" (et cetera)

Radvalfri
Kolonkolon

används för att ta bort kolonet om värdet "nej" anges

Radvalfri
Länk 11

Obligatorisk parameter för länken till den första artikeln

Sidnamnobligatorisk
Etikett 1l1

Valfri parameter för etiketten till den första länken

Radvalfri
Länk 22

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 2l2

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 33

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 3l3

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 44

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 4l4

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 55

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 5l5

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 66

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 6l6

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 77

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 7l7

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 88

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 8l8

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 99

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 9l9

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 1010

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Etikett 10l10

ingen beskrivning

Radvalfri
Länk 1111

ingen beskrivning

Sidnamnföråldrad

Se även[redigera wikitext]