Mall:Myndighet

Från Wikipedia
{{{namn}}}
Underordnad{{{underordnad}}}
Departement{{{departement}}}
Ansvarigt statsråd{{{minister}}}
Organisationstyp{{{organisationstyp}}}
Ledning{{{ledning}}}
Kommun{{{kommun}}}
Län{{{län}}}
Överordnad{{{överordnad}}}
Organisationsnr{{{organisationsnummer}}}
Syfte{{{syfte}}}
Föregångare{{{föregångare}}}
Inrättad{{{grundad}}}
Nedlagd{{{nedlagd}}}
Efterföljare{{{efterträdare}}}
Myndighetschef{{{myndighetschef}}}
Stf. myndighetschef{{{stf. myndighetschef}}}
Budget{{{budget}}}
Antal anställda{{{anställda}}}
Instruktion{{{instruktion}}}
Webbplats{{{webbplats}}}
Övrigt{{{övrigt}}}

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen används för att skapa en infobox om myndigheter. Den är i huvudsak uppbyggd för svenska myndigheter, men kan användas bredare.

Parametrar[redigera wikitext]

{{Myndighet
| namn = 
| bild = 
| bildstorlek = 
| bildtext = 
| underordnad = 
| departement = 
| minister = 
| organisationstyp = 
| ledning = 
| säte = 
| kommun = 
| län = 
| organisationsnummer = 
| syfte = 
| grundad = 
| föregångare = 
| efterträdare = 
| nedlagd = 
| myndighetschef = 
| chefstitel = 
| stf. myndighetschef  = 
| chefstitel2 = 
| budget = 
| anställda = 
| överordnad = 
| instruktion = 
| sista regleringsbrev = <!-- Endast för nedlagda myndigheter -->
| webbplats = 
| övrigt = 
}}

De vanligaste parametrarna (vertikal uppställning):

{{Myndighet
| namn = 
| bild = 
| bildstorlek = 
| bildtext = 
| departement = 
| säte = 
| kommun = 
| organisationsnummer = 
| grundad = 
| myndighetschef = 
| chefstitel = 
| webbplats = 
}}

De vanligaste parametrarna (horisontell uppställning):

{{Myndighet | namn = | bild = | bildstorlek = | bildtext = | departement = | säte = | kommun = | organisationsnummer = | grundad = | myndighetschef = | chefstitel = | webbplats = }}


Parametrar[redigera wikitext]

Parametrar
Parameter Beskrivning Typ Status
namn Myndighetens formella namn. Om fältet lämnas tomt anges sidans namn. textsträng obligatorisk
bild Bild på myndigheten. Ange filnamn utan hakparenteser. Om parametern logobild finns angiven i mallen visas i stället denna bild och bild används ej. textsträng valfri
bildstorlek Avgör bildens storlek i pixlar. Ange med px efter önskad bredd. Om fältet lämnas tomt sätts bildens bredd till 220 px. Om parametern logostorlek anges i mallen används i stället detta värde och bildstorlek används ej. textsträng valfri
bildtext Avgör bildens storlek i pixlar. Ange med px efter önskad bredd. Om parametern logotext finns angiven i mallen används i stället detta värde och bildtext visas ej. textsträng valfri
underordnad Namn på myndighetens närmast överordnade organisation. Används sällan i kombination med parametern departement. textsträng valfri
departement Namn på myndighetens överordnade departement. Används sällan i kombination med parametern underordnad. textsträng valfri
minister Namn på ansvarigt statsråd. Skrivs ut som Ansvarigt statsråd. textsträng valfri
organisationstyp Typ av myndighet, till exempel affärsverk, departement, förvaltningsmyndighet, kommitté, kommunal myndighet, länsstyrelse, nämndmyndighet, regional myndighet, utlandsmyndighet eller utredning. textsträng valfri
ledning Myndighetens ledningsorgan, typ av ledning, ledande ämbetsman eller nuvarande befattningshavare. textsträng valfri
säte Gatuadress eller fastighet där myndigheten har sitt säte. textsträng valfri
kommun Kommun där myndigheten har sitt säte eller sin verksamhet. textsträng valfri
län Län där myndigheten har sitt säte eller sin verksamhet. textsträng valfri
organisationsnummer Myndighetens organisationsnummer. textsträng valfri
syfte Myndighetens huvudsakliga uppdrag, mål eller syfte. textsträng valfri
grundad Årtal eller datum och årtal för myndighetens grundande. Skrivs ÅÅÅÅ eller DD månad ÅÅÅÅ. textsträng valfri
föregångare Myndighetens föregångare. textsträng valfri
efterträdare Myndighetens efterträdare. textsträng valfri
nedlagd Årtal eller datum och årtal för myndighetens nedläggning. Skrivs ÅÅÅÅ eller DD månad ÅÅÅÅ. textsträng valfri
myndighetschef Namn på nuvarande myndighetschef. textsträng valfri
chefstitel Styr vilken titel som visas för ställföreträdande myndighetschefen. Som standard visas Myndighetschef. textsträng valfri
stf. myndighetschef Namn på nuvarande ställföreträdande myndighetschef. textsträng valfri
chefstitel2 Styr vilken titel som visas för ställföreträdande myndighetschefen. Som standard visas Stf. myndighetschef. textsträng valfri
budget Myndighetens senast kända tilldelade budget eller omsättning. Ange enhet, till exempel mkr, USD eller €. textsträng valfri
anställda Myndighetens senast kända antal anställda. textsträng valfri
överordnad Namn på underordnade organisationer. Observera att en svensk värdmyndighet inte är överordnad de nämndmyndigheter som betjänas av värdmyndigheten, medan det kan vara fallet i andra länder. textsträng valfri
instruktion Lag, förordning eller regleringsbrev med instruktioner till myndigheten. Kan anges med Mall:SFS. textsträng valfri
sista regleringsbrev Årtal för det sista år då en nedlagd myndighet fick ett regleringsbrev. textsträng valfri
webbplats Myndighetens webbplats. Anges inom enkel hakparentes. textsträng valfri
övrigt Övrig relevant information om myndigheten, till exempel tidigare namn, värdmyndighet eller liknande. textsträng valfri
övrigttitel Styr vilken etikett som visas för den information som anges under övrigt Som standard visas Övrigt. textsträng valfri

Exempel[redigera wikitext]

Exempel från Sverige[redigera wikitext]

Kungliga biblioteket
DepartementUtbildningsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-1710
riksbibliotekarieKarin Grönvall
InstruktionSFS 2008:1421 (lagen.nu)
Webbplatswww.kb.se
{{Myndighet
| namn = Kungliga biblioteket
| bild = Kungliga biblioteket.jpg
| storlek = 280px
| text = Kungliga bibliotekets huvudfasad, 2014.
| departement = [[Utbildningsdepartementet]]
| organisationstyp = Statlig [[förvaltningsmyndighet]] 
| ledning = [[Enrådighetsmyndighet]]
| kommun=[[Stockholms kommun|Stockholm]]
| län = [[Stockholms län|Stockholm]]
| organisationsnummer = 202100-1710
| myndighetschef = [[Karin Grönvall]]
| chefstitel = [[riksbibliotekarie]]
| instruktion = {{SFS|2008|1421}}
| webbplats = [http://www.kb.se/ www.kb.se]
}}

Omdirigeringar[redigera wikitext]

Följande sidor omdirigeras hit:

Tidigare funktionalitet[redigera wikitext]

Mallen har tidigare haft en länk till myndighetens aktuella regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats. Dessa länkar skapades automatiskt utifrån myndighetsnamnet och hjälpmallen Myndighet/Regleringsbrev. Sedan dess har ESV:s webbplats omformats och när denna dokumentation upprättades 2023-09-05 hade funktionaliteten brutits.