Utbildningsdepartementet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utbildningsdepartementet (U)[1] är ett departement i det svenska regeringskansliet som handhar nationella frågor om forskning och utbildning i Sverige. På Utbildningsdepartementet finns tre statsråd, utbildningsminister Gustav Fridolin (departementschef), Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Statsrådens närmsta medarbetare är de politiskt tillsatta statssekreterarna. Utbildningsdepartementets lokaler ligger på Drottninggatan 16.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Departementet bildades den 16 maj 1840 vid departementalreformen som Ecklesiastikdepartementet. Det bytte namn till Utbildningsdepartementet den 1 januari 1968. Den 1 december 1991 bröts kulturfrågorna ut till det nybildade Kulturdepartementet. Den 1 januari 2005 återfördes kulturfrågorna till Utbildningsdepartementet, som då bytte namn till Utbildnings- och kulturdepartementet. Kulturdepartementet återinrättades dock redan den 1 januari 2007.

Historiskt sett har Utbildningsdepartementet sina rötter i kyrkans verksamhetsområde, vilket inbegrep utbildning, forskning och kulturella frågor. Med sekulariseringen minskade de rent kyrkliga frågorna i betydelse, medan frågor om undervisning ökade.

Ansvarsområden[redigera | redigera wikitext]

Sedan den 1 januari 2007 hanterar Utbildningsdepartementet frågor som rör förskola, skola, vuxenutbildning, studiestödsverksamhet, högskoleutbildning samt samordnar frågor som rör forskning. Beslut som fattas i detta departement gäller till exempel tillsättning av rektorer för universiteten, generaldirektörer och högsta chefer för verk inom departementets förvaltningsområde och anslag till verken, bland annat Statens skolverk, Statens skolinspektion, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet samt flera vetenskapliga råd. Utbildningsdepartementet ansvarar också för samordningen av frågor relaterade till Unesco och Svenska Unescorådet.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet”. Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19961515-med-instruktion-for_sfs-1996-1515. Läst 16 oktober 2018.