Mall:Oceanien

Från Wikipedia

Listan över länder och territorier finns i {{Oceanien_metamall}} och kan redigeras där.