Mall:Pågår

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen används för att meddela andra användare att artikeln just bearbetas och man därför önskar undvika redigeringskrockar. Mallen skall ses som en vädjan till andra användre om tillfällig arbetsro, inte som något slags "halvlåsning" eller uppbokning. Den innebär alltså ingen garanti mot att andra användare redigerar artikeln samtidigt. Wikipedias normala redigeringsprinciper gäller fortsatt.

Olika användare har olika syn på hur den här mallen ska användas. Vissa användare tycker att det strider mot wiki-tanken att sidor kan bokas upp. Här är ett försök att sammanfatta vad de flesta användare verkar kunna enas om:

  • Mallen bör inte användas mer än ett par timmar åt gången och ska tas bort efter avslutat arbete. Om versionshistoriken visar på att ingen aktivitet pågått de senaste timmarna kan mallen betraktas som kvarglömd och utan vidare plockas bort.
  • Mallen ska inte användas när en grupp användare gemensamt arbetar med en artikel.
  • En enskild användare bör inte använda mallen i mer än en artikel åt gången, med undantag när arbetet gäller flera artiklar (sammanslagning, uppdelning etc).

Om man vill ha sin artikeltext i fred och kunna arbeta med den under en längre period kan denna mall inte användas. Då är det bättre att arbeta på en undersida till sin användarsida.

Anropssyntax[redigera wikitext]

{{pågår|användarnamn|starttid}}

Ovanstående fås automatiskt om du skriver

{{pågår|~~~|~~~~~}}

Associerade kategorier[redigera wikitext]

Artiklar (sidor i huvudnamnrymden) som innehåller den här mallen läggs automatiskt i Kategori:Bearbetning pågår.

Jämför med[redigera wikitext]

Den här mallen skall inte förväxlas med mallen {{Pågående}} som används för att märka upp artiklar som beskriver ett pågående skede, exempelvis en aktuell händelse.