Hoppa till innehållet

Wikipedia:Redigeringskonflikt

Från Wikipedia
Ej att förväxla med Wikipedia:Redigeringskrig.
Manual

Redigeringskonflikt är ett slags krock som uppstår när flera användare redigerar samma sida samtidigt.

När en användare sparat sina ändringar efter att en annan börjat redigera men inte sparat. Ofta får den andra användaren upp ett meddelande om redigeringskonflikt medan den redigerar eller när den ska spara. När varningen visas är den senaste redigeringen inte sparad. Ett meddelande om redigeringskonflikt kan även utlösas om någon råkar trycka två gånger på spara-knappen. Programvaran uppfattar det som en redigeringskonflikt mellan olika användare och har då redan sparat ändringarna efter den första knapptryckningen.

Wikikoden för den senast sparade versionen visas i en ruta överst, skillnaden mellan versionerna nedanför, och den version som du försökte spara i en ruta längst ner. Du kan föra in dina ändringar från den nedre rutan till den aktuella versionen i den övre rutan. Det är viktigt att kontrollera sina ändringar noggrant, så att man inte raderar vad den som tidigare skrivit lagt in på sidan. Använd knappen "Visa ändringar" innan du sparar.

Ibland misslyckas programvaran med att upptäcka en redigeringskonflikt, vilket kan resultera i att den första användarens redigeringar försvinner eller skrivs över. Det kan vara svårt för den andra användaren att själv upptäcka. Felen kan lokaliseras via jämförelser i sidhistoriken.

På diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Redigeringskonflikter uppstår ofta på aktiva diskussionssidor (som tex WP:Bybrunnen). Då kan man välja att inleda sin redigering med mallen {{Redigeringskonflikt}}, som ser ut så här: (Redigeringskonflikt). Det signalerar till läsaren att ens inlägg inte tagit inlägget ovanför (som ledde till redigeringskonflikten) i beaktande, åtminstone inte fullt ut. Om man själv har bråttom eller lagt lång tid på att formulera sitt inlägg finns det ibland ingen tid till att formulera om sig igen (i synnerhet som detta kan leda till en ny redigeringskonflikt).

Ibland misslyckas programvaran med att upptäcka redigeringskonflikt, så att användares inlägg hamnar på olämplig plats eller går förlorat. Kontrollera att allt verkar vara i sin ordning innan du lämnar diskussionen.

Upprepade redigeringskrockar i en livlig diskussion kan vara frustrerande, men det finns inte mycket man kan göra åt dem om man vill få in sitt inlägg. En strategi är att i så fall göra något annat en stund, och först då diskussionen lugnat sig se om något ytterligare behöver sägas.

Ofta klarar programvaran själv av att hantera redigeringskonflikter, i synnerhet om användarna redigerar olika avsnitt. De inblandade får då inget meddelande om redigeringskrock. Ibland blir detta tokigt, till exempel då en annan gjort motsvarande tillägg, men på ett annat ställe i artikeln. Det kan alltså vara skäl att kontrollera historiken efteråt, i synnerhet om man gjort många eller stora ändringar i en artikel som kan ha dragit till sig andras intresse just då.

För att undvika redigeringskonflikter är det ofta bra att undvika artiklar man ser att någon annan håller på att arbeta med. Det kan också vara bra att försöka spara ganska snabbt om man gör ändringar som berör hela artikeln, och som alltså är svåra att sammanfoga med andras ändringar.

Ett sätt att undvika redigeringskonflikter då man skall göra större ändringar i en artikel är att kopiera över artikeln till en undersida till ens användarsida. Då kan man arbeta i fred utan redigeringskonflikter – tills man skall föra över ändringarna till den riktiga artikeln. Om någon hunnit ändra där får man sammanfoga ändringarna som vid en normal redigeringskonflikt.

För att göra diffarna tydliga är det bra att inte ändra dispositionen (flytta om stycken etc.) samtidigt med andra ändringar. Om ett stycke flyttas i sin helhet ser programvaran att stycket flyttats, men om man gjort ändringar i det tolkar programvaran det ofta som om man tagit bort ett stycke och skrivit ett nytt. Man kan klicka "Visa ändringar" för att se om programvaran klarar att se att det handlar om samma stycke trots de ändringar man gjort. På motsvarande sätt är det bra att slå ihop eller dela på stycken skilt från andra redigeringar i stycket ifråga.

Att sammanfoga ändringarna[redigera | redigera wikitext]

Mindre ändringar går i allmänhet lätt att föra in i den senast sparade versionen. Om skillnaderna däremot är komplicerade kan det vara ett stort arbete, och i värsta fall råkar man ut för ytterligare redigeringskonflikter medan man håller på.

Ofta lönar det sig att spara sin version någonstans, så att man inte förlorar sitt arbete: i en sandlåda, på en undersida eller i själva artikelhistoriken. Ett sätt är att i redigeringsrutan radera den nuvarande versionen, klistra in sin egen version, spara och ogöra sin ändring. Då finns ens egen version i historiken där alla lätt hittar den, medan den andra användarens version är den som syns för läsare. Man kan också skapa en ny undersida (eller öppna en existerande) och spara sin version, eller det relevanta avsnittet ur sin version, där. När man har tid kan man infoga sina ändringar, och man kan be en erfarnare användare om hjälp.

Om man inte återställer den andra versionen är det på ens ansvar att utan dröjsmål infoga den andra användarens ändringar, till den del de förbättrar artikeln. Enklast ser man de ändringarna genom att med hjälp av historiken se på diffen mellan den version som den andra användaren utgick från och den som användaren sparade.