Wikipedia:Användarsidor

Från Wikipedia
Manual

Varje användare på Wikipedia har en plats reserverad för en egen användarsida i den "namnrymd" där sidorna inleds med Användare:. En användare med användarnamnet Exempelanvändare har alltså användarsidan Användare:Exempelanvändare.

Om en användarsida inte har skapats visas användarens namn med röd text. Ett sätt att skapa sidan är att klicka på denna röda text, skriva in något, och sedan publicera. De flesta använder sin användarsida till att på något sätt presentera sig, men detta är inte något formellt krav. Ett annat vanligt användningsområde är att lägga upp länkar till sidor eller verktyg man ofta använder. Ett tredje är att använda sin användarsida och ibland undersidor för att förklara hur man ser på olika saker på Wikipedia och i wikigemenskapen. Sådana undersidor kan även vara användaressäer. Till varje användarsida hör också en personlig diskussionssida.

Vett och etikett på användarsidor[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från artiklar lyder användarsidor inte under NPOV, varför man kan skriva sina egna åsikter på sin sida. Det betyder dock inte att sidorna får användas för propaganda, marknadsföring eller för personangrepp.

Att redigera andras användarsidor[redigera | redigera wikitext]

Man brukar inte redigera andras användarsidor, såvida man inte vet att den andre skulle gilla redigeringen. Svenskspråkiga Wikipedia har en tradition av att betrakta redigering av andras användarsidor som något man inte gör. Även om vissa användare inte har något emot mindre korrigeringar eller förbättringar, kan det vara bra att känna till att andra kan reagera mycket negativt om någon redigerar någon annan användares sidor.

Ibland finns det trots allt goda skäl att göra ändringar utan att fråga. Vandaliserade användarsidor kan återställas, och användarsidor som hamnar i artikelkategorier de inte borde hamna i (till exempel om de innehåller ett pågående översättningsarbete) ändras då och då av städande wikipedianer.

Vad en användarsida inte bör innehålla[redigera | redigera wikitext]

Givetvis gäller normal etikett på de egna användarsidorna. Den som använder sin sida till rena personangrepp på andra kan inte räkna med att få ha det kvar utan påstötningar från wikigemenskapen.

Användarsidor skall i likhet med resten av Wikipedia inte användas för marknadsföring, så användarsidor som utgör renodlad reklam kan raderas. Naturligtvis kan man skriva som en del av sin presentation att man har ett företag eller spelar i ett band, men det ser inte snyggt ut att ragga kunder eller spelningar på Wikipedia. Det har hänt att användare som ser ut att skriva på Wikipedia bara för att marknadsföra sig själva har fått sina användarsidor raderade. Se även Wikipedia:Intressekonflikter.

En användare är välkommen att på sin egen användarsida kortfattat beskriva sin livsåskådning i till exempel politiska eller religiösa termer, men denna beskrivning bör inte urarta i ren propaganda. Den som vill ge en utförlig argumentation för sina åsikter bör i stället göra detta med hjälp av länkar till material utanför Wikipedia.

Användarsidorna följer samma regler för upphovsrätt som själva uppslagsverket. Därför får de inte innehålla upphovsrättsskyddat material annat än om det licensierats enligt gällande regler.

Användarsidor för avlidna[redigera | redigera wikitext]

En avliden användares användarsida kan kvarstå om inte särskilda skäl eller önskemål anförs, men kan förses med följande mall:

Om oönskade redigeringar sker eller befaras kan sidan skrivskyddas.

Personuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Användares personuppgifter.

Många användare väljer att berätta lite om sig själva och sådant som kan vara till nytta för Wikipediaarbetet. Några väljer att uppge bostadsort (åtminstone län), språkkunskaper, ämneskunskaper och/eller sina användarbefogenheter på Wikipedia. En del berättar mer och uppger till exempel fullständigt namn eller yrke. Det får man göra om man vill, men det kan vara värt att tänka på att det man lägger upp på Wikipedia inte alltid är så lätt att avlägsna.

Även användarsidorna ligger under CC BY-SA, den licens som är till för att garantera att uppslagsverkets innehåll är och förblir fritt tillgängligt. Därmed kopieras ibland även användarsidor över till så kallade spegelsajter, fullt lagligt. Även om man tar bort informationen från sin användarsida, kan den finnas kvar på andra ställen på nätet.

Användarrutor[redigera | redigera wikitext]

Det finns olika små rutor som många lägger in på sina användarsidor. De mest använda är:

  • Språkmallarna Babel, med vilka man kan tala om vilka språk man behärskar, vilket kan underlätta vid översättningsförfrågningar.
  • Användarrutor efter geografi, med vilka man lätt kan hitta användare som bor i ett visst land, i ett visst landskap eller på en viss ort, vilket kan vara av intresse för den som vill arrangera wikiträffar av olika slag eller har en fråga där lokal sakkunskap behövs.
  • Rutor som visar att användaren exempelvis är administratör.

Se även Kategori:Användarrutor.

Användarrutor för andra ändamål har tidvis varit mycket omdebatterade, eftersom det ifrågasätts hur de bidrar till skapandet av ett uppslagsverk. Efter en debatt om saken på engelskspråkiga Wikipedia blev resultatet på svenskspråkiga Wikipedia att exempelvis en användarruta som talar om att man gillar en viss dryck inte bör läggas i Mall-namnrymden, utan istället som undersida till användarsidan. Dessa kan inkluderas på användarsidan med syntaxen {{Användare:Exempel/Ruta}} (om användaren heter Exempel och har en undersida som heter Ruta med en användarruta i). Ett annat sätt är att använda {{Användarruta}}, som har en parameter för en bild och en för texten.

Användardiskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Den diskussionssida som hör till användarsidan fungerar i stort sett som andra diskussionssidor, och det som gäller på andra diskussionssidor gäller i allmänhet även på en sådan. Skillnaden är att en användares diskussionssida används för att kontakta användaren med fokus på användaren och dennas arbete på Wikipedia, medan diskussionssidor som hör till artiklar och mallar ska fokusera på innehållet på den sida diskussionssidan hör till. På användardiskussionssidor är allmänt struntprat mer accepterat än på andra ställen, så länge användaren själv inte tycks ha något emot det.

Ibland händer det att användare hoppar in och besvarar frågor som har ställts på någon annans diskussionssida. Detta brukar i regel uppskattas, men om en diskussion driver iväg till att behandla något helt annat som inte berör diskussionssidans tillhörande användare är det lämpligt att flytta diskussionen till ett mer passande ställe; till exempel till en berörd artikels diskussionssida, eller till Bybrunnen om ämnet kan tänkas intressera många andra.

Arkivering[redigera | redigera wikitext]

När en användares diskussionssida blivit lång kan man skapa ett arkiv (i exempelformatet [[Användardiskussion:Ditt användarnamn/Arkiv 2024]]) som en undersida till sin diskussionssida och länka till detta arkiv från själva diskussionssidan, till exempel genom att lägga in mallen {{arkiv}} under en egen rubrik högst upp på sidan. Har man inte så lång diskussionssida kan det räcka med att arkivera årsvis, eller bara låta stå. Pågående eller nyligen avslutade diskussioner bör inte arkiveras.

Det är överlag olämpligt att ta bort inlägg från sin diskussionssida utan att arkivera (ens användardiskussionssida är snarare gemenskapens sida för diskussion med användaren, än att betrakta den som sin "ägodel" till skillnad mot hanteringen av användarsidan och undersidor). Ett undantag kan vara grava personangrepp, men det råder delade meningar om i hur stor utsträckning man själv bör ta bort angrepp på ens egen person från sin diskussionssida.

Det går att skapa undersidor till användarsidan. För en användares undersidor gäller (liksom för användarsidor) att de inte bör redigeras av andra än användaren själv, om inte användaren uttryckligen ber om detta eller om innehållet bryter mot någon policy.

Den privata sandlådan[redigera | redigera wikitext]

På svenskspråkiga Wikipedia finns en länk uppe till höger som heter "Sandlåda". Klickar man på den kommer man till en automatiskt genererad användarundersida på formen Användare:Användarnamn/sandlåda. I sin egen sandlåda kan man göra experiment och spara texter som man vill arbeta med lite då och då. (Det finns också en allmän sandlåda för snabba experiment – Wikipedia:Sandlådan – men i den kan man inte räkna med att få vara i fred, och den rensas regelbundet.)

Det är fullt möjligt att skapa flera egna sandlådor eller motsvarande egna sidor. Om ditt användarnamn är "X" och du vill ha en sandlåda med namnet "Artikel" skapar du sidan "Användare:X/Artikel".

Ett vanligt sätt att använda sådana undersidor är att skriva en längre artikel, som man inte vill publicera innan det mesta av arbetet är färdigt (så att andra kan se hur man tänkt, eller så att man undviker redigeringskonflikter). När man är klar eller beredd att låta andra bidra (t.ex. för att man tar en paus i arbetet), flyttar man sidan till sitt egentliga namn med hjälp av flytta-fliken, som alla inte helt nyligen registrerade användare har. Sidhistoriken kommer att flyttas med sidan, medan undersidan förvandlas till en omdirigering (stryk omdirigeringstexten genom att redigera sidan; om du inte börjar något nytt projekt kan du lägga in en kort kommentar om vad sidan är till för). Medan artikeln finns som undersida bör kategorier, stubbmallar och liknande inte vara aktiva: lägg <!-- omedelbart före och --> direkt efter sådana element. Då blir de "bortkommenterade" från HTML-koden, och vare sig beaktas av Wikimedias databaser eller syns på sidan. Glöm inte att ta bort kommentartecknen ( <!-- och -->) kring mallar, kategorier etc.,när artikeln är flyttad.

Sandlåderedigering av existerande artiklar[redigera | redigera wikitext]

Man kan använda en "sandlåda" också för större ändringar i existerande artiklar: Skapa den nya sandlådan (eller återanvänd en gammal), öppna artikeln i redigeringsläge ("redigera wikitext"), kopiera artikeln och klistra in den i sandlådan. Lägg <!-- och --> runt stubbmallar, kategorier och liknande (finns oftast sist i artikeln). De förvandlas då till "HTML-kommentarer", så att din sandlåda inte länkas från kategorierna). Nu kan du redigera fritt och spara när du vill.

När du är nöjd bör du kontrollera artikelns historik; jämför den version du kopierade med den nuvarande versionen. Ändringar som gjorts i artikeln skall inarbetas i din version (om detta innebär en förbättring av artikeln). Om någon av ändringarna innefattar flytt av text kan det behövas en hel del arbete för att se vad som egentligen gjorts, då kanske du hellre vill jämföra versionen du kopierade med din nuvarande version och istället arbeta in de skillnaderna i själva artikeln (som om sandlådan bara varit ett anteckningsblock).

När du är klar (och kan använda versionen i sandlådan) öppnar du igen artikeln i redigeringsläge, tar bort all text och klistrar in din version. Glöm inte att ta bort kommentartecknen ( <!-- och -->) kring mallar, kategorier etc., förhandsgranska och spara. Ta ännu en titt i historiken för att försäkra dig om att den version du ersatte var den som du kontrollerat och inarbeta eventuella nya ändringar. Klart!

Radering av användarsidor och användardiskussioner[redigera | redigera wikitext]

Användarsidan och dess eventuella undersidor raderas normalt på användarens begäran. Vad gäller användardiskussioner och arkiverade diskussioner anser många att det inte bör raderas eller endast raderas om det finns starka skäl därför. Användardiskussioner har emellertid raderats vid flera tillfällen.

En användare kan be en administratör att låsa användarens användarsida. En administratör kan på samma sätt låsa sin egen sida. Syftet kan vara att undvika vandalisering.

Riktlinje
Essäer