Mall:Rollfigurfakta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen använder infoboxmallen vilket innebär att nyckelord som inte är ifyllda heller inte syns i den färdigrenderade mallen. Detta gör att mallen kan se olika ut beroende på vilka attribut man fyllt i. Nedan visas hur man fyller i mallen.

{{Rollfigurfakta
| namn        = 
| alias        = 
| bildnamn      = 
| bildtext      = 
| bgfärg       = vilken färg du vill ha på rubrikerna
| bgtextfärg     = vilken färg du vill ha på rubriktexten     
| titel        = titeln på franchisen där figuren förekommer
| skapadav      = 
| förstaframträdande = 
| sistaframträdande  = 
| skådespelare    = 
| röst        = 
| röstskådespelare  = 
| sv_röst       = 
| avsnitt       = Antalet avsnitt figuren har medverkat i
| lojalitet      = 
| position      = 
| grad        = 
| befattning     = 
| vapen        = 
| bostad       = 
| elevhem       = 
| skola        = 
| yrke        = 
| ämne        = 
| religion      = 
| födelsenamn     = 
| ras         = 
| kön         = 
| hår         = 
| ögon        = 
| blod        = 
| längd        = 
| hemvärld      = 
| hemland       = 
| nationalitet    = 
| född        = 
| ålder        = 
| födelseplats    = 
| död         = 
| dödsplats      = 
| make        = 
| maka        = 
| familj       = 
| ägare        = 
| krafter       = 
}}

Se även[redigera wikitext]

{{{namn}}}
{{{titel}}}-rollfigur
[[Fil:{{{bildnamn}}}|200px]]
{{{bildtext}}}
Skapad av{{{skapadav}}}
Första framträdande{{{förstaframträdande}}}
Senaste framträdande{{{sistaframträdande}}}
Skådespelare{{{skådespelare}}}
Röst{{{röst}}}
Röstskådespelare{{{röstskådespelare}}}
Svensk dubbning{{{sv_röst}}}
Antal avsnitt{{{avsnitt}}}
Anknytning
Lojalitet{{{lojalitet}}}
Position{{{position}}}
Grad{{{grad}}}
Befattning{{{befattning}}}
Signaturvapen{{{vapen}}}
Hemort{{{hemort}}}
Bostad{{{bostad}}}
Elevhem{{{elevhem}}}
Skola{{{skola}}}
Yrke{{{yrke}}}
Ämne{{{ämne}}}
Religion{{{religion}}}
Information
Födelsenamn{{{födelsenamn}}}
Alias{{{alias}}}
Art{{{ras}}}
Kön{{{kön}}}
Hårfärg{{{hår}}}
Ögonfärg{{{ögon}}}
Blod{{{blod}}}
Längd{{{längd}}}
Hemvärld{{{hemvärld}}}
Hemland{{{hemland}}}
Nationalitet{{{nationalitet}}}
Ålder{{{ålder}}}
Make{{{make}}}
Maka{{{maka}}}
Sambo{{{sambo}}}
Föräldrar{{{föräldrar}}}
Barn{{{barn}}}
Syskon{{{syskon}}}
Familj{{{familj}}}
Släktingar{{{släktingar}}}
Ägare{{{ägare}}}
Förmåga{{{förmåga}}}
Magiska krafter{{{krafter}}}

Ingen beskrivning.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
Bgfärgbgfärg

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bgtextfärgbgtextfärg

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Titeltitel

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bildnamnbildnamn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bildtextbildtext

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Namnnamn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Skapadavskapadav

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Förstaframträdandeförstaframträdande

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Sistaframträdandesistaframträdande

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Skådespelareskådespelare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Röströst

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Röstskådespelareröstskådespelare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Sv_röstsv_röst

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Avsnittavsnitt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Lojalitetlojalitet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Positionposition

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Gradgrad

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Befattningbefattning

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Vapenvapen

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bostadbostad

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Elevhemelevhem

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Yrkeyrke

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Skolaskola

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Religionreligion

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Hemorthemort

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ämneämne

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Födelsenamnfödelsenamn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Aliasalias

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Rasras

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Könkön

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Hårhår

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ögonögon

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Blodblod

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Längdlängd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Hemvärldhemvärld

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Hemlandhemland

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Födelsefödelse

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ålderålder

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Födelseplatsfödelseplats

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Döddöd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Dödsplatsdödsplats

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Makemake

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Makamaka

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Familjfamilj

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Nationalitetnationalitet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ägareägare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Sambosambo

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Barnbarn

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Föräldrarföräldrar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Släktingarsläktingar

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Syskonsyskon

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Förmågaförmåga

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Krafterkrafter

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Föddfödd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri