Skola

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skola kan syfta på en avgränsad riktning inom en religion eller en vetenskaplig eller estetisk disciplin, se skolbildning.
Museiklassrum från Burgmuseum i Wredenhagen i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. Bilden avspeglar en skola från omkring 1930.
Skola i Japan

Skola är en institution där elever, eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Praktiskt taget alla länder har egna skolväsen där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter universitet och högskolor. På lägre nivåer är skolinstitutionerna reglerade så att anpassade lokaler, utbildad personal, olika former av skolplikt, pedagogik, metodik och ämnesinnehåll tillsammans skall klara av att förmedla den kultur och information som respektive lands befolkning anser vara av vikt för de blivande myndiga medborgarna. Institutionen har funktionen massmedium.[1] och består ifall den är statlig av ett påbud från allmänheten. Påbudet är som regel stadfäst i en skollag.

Skolledning är ett begrepp som används för att beskriva de som har det yttersta ansvaret för en skolas verksamhet. Oftast används begreppet om lite större skolor där det finns flera rektorer och en skolchef eller liknande. Skolledningen består då av skolchefen och rektorer.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Platon's academy, mosaic from Pompeii.

Idén och praktiken att låta elever lära sig i grupp, i en gemensam (central) lokal, har funnits åtminstone sedan Antiken. Formella skolor med verksamhet på fritiden, efter arbetet, fanns i antika Grekland, men också i antika Rom, antika Indien, antika Kina och i Bysans.

Europa[redigera | redigera wikitext]

I Europa uppstod universiteten under 1100-talet. Här var skolastiken, en filosofisk tradition som sökte resonera sig fram till bevis för de kristna lagarna och där Aristoteles tänkande spelade stor roll, en viktig utgångspunkt.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Fördjupning: Utbildning i Sverige

Det svenska skolväsendet består av förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, specialskola, sameskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning (inklusive folkhögskola och svenska för invandrare), yrkeshögskola samt högskolor och universitet. Utbildningen bedrivs antingen i offentlig regi (stat, kommun eller landsting) eller i enskild regi (så kallad friskolor) eller som privatskola.

Ansvaret för skolväsendet i Sverige är delat mellan stat och kommun. Staten beslutar om övergripande lagar, fastställer kursplaner och läroplaner, utbildar lärare samt utövar tillsyn över verksamheten. Det är Statens skolverk som är ansvarig tillsynsmyndighet för skolväsendet. Kommunerna ansvarar för innehållet i utbildningen och att försäkra att alla invånare får rätt till utbildning.

Ordet "skola" har tidigare oftast används om folkskolan, och inte om högskolor, universitet och andra akademiska Institutioner. Sedan slutet av 1990-talet är det emellertid allt vanligare att studenter utan ironi hänvisar till sina läroanstalter som just "skolan", förmodligen för att fler går på högre läroanstalter nu än förr. En verklig förändring av språkbruket tycks pågå. Det 5-gradiga betygssättandet pågick en lång period från 1960-talet då skolväsendet blev mera modernt, ända fram till 1994. I Sverige finns 9565 skolor registrerade.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ SAOB (1972). svenska akademien. sid. spalt: S4460 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]