Mall:Sportår

Från Wikipedia
Användning: {{Sportår|årtal}}
Beskrivning: Mallen är tänkt att läggas längst ner, direkt före kategorierna, på alla sportår.


Kontrollera att de länkade artiklarna har denna mall.