Marknad

Från Wikipedia

Marknad kan syfta på:

 • Marknad (ekonomi) – en ekonomisk term som syftar på utbud och efterfrågan av en vara eller en tjänst
  • Marknadsekonomi – ett socialt system baserat på arbetsfördelning i vilket priset på varor och tjänster bestäms av ett fritt prissystem satt genom utbud och efterfrågan
  • Marknadsanalys – en analys av en befintlig marknad
  • Marknadsandel – företagets försäljning i procent eller i proportion till den totala försäljningen på den marknad
  • Marknadsform – ett begrepp inom ekonomin
  • Marknadsföring – de aktiviteter ett företag utför på marknaden
  • Marknadspris – en term inom marknadsekonomin
  • Marknadssegment – en särskiljbar del av marknaden
  • Marknadsvärde – en term inom marknadsekonomin
 • Marknad (evenemang) – ett evenemang som främst är inriktat på handel och nöjen
  • Marknadsplats – ett område där marknader regelbundet äger rum
  • Marknadsstånd – en portabel anordning som en marknadsförsäljare använder för att presentera sina varor
  • Loppmarknad - en plats där det handlas med begagnade saker
 • Finansmarknad –ett samlingsnamn för världens globala finansiella infrastruktur
  • Råvarumarknaden – en marknadsplats för standardiserad handel med råvaror och/eller handelsvaror
  • Valutamarknad – en världsomspännande decentraliserad finansiell marknad för handel med valutor
  • Kapitalmarknaden – en sammanfattande beteckning på aktiemarknad (eget kapital) och kreditmarknad (lånat kapital)
  • Marknadsrisk – den risk som finns på finansmarknaden
 • Fri marknad – en öppen marknad där alla transaktioner sker utan förbud, skatter, subventioner eller statliga ingrepp
 • Svart marknad – en marknad där kapital, varor och tjänster byter ägare i strid med gällande lagar