Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Midgårdsskolan, Umeå.jpg
Midgårdsskolan 2015
SkoltypGymnasieskola
OrtUmeå kommun
LänVästerbottens län
LandSverige
Grundad2002
Gymnasiesärskolans linjerAdministration, handel och varuhantering (AHV) samt Hotell, restaurang och bageri (HRB)
Antal elever~740 (läsåret 2015–2016)
Webbplatswww.skola.umea.se/midgardsskolan

Midgårdsskolan är en kommunal gymnasieskola i Umeå. Den ligger i Umestan, delvis i regementets gamla lokaler.

Lokaler[redigera | redigera wikitext]

Midgårdsskolan har sin grund i den gamla Mimerskolan (tidigare Centrala gymnasieskolan), belägen i Umeå centrum. När Mimerskolans lokaler blivit alltför slitna och inte passade för verksamheten byggdes nya lokaler på Umestan, dit verksamheten flyttades 2002. Där finns specialdesignade lokaler för filmproduktion, dans, teater och särskilt musik. Eftersom lokalerna delas med kommunala musikskolan finns flera orkestersalar, ensemblerum och enskilda övningsrum som musikeleverna har tillgång till.

Speciella rum för musikproduktion finns inredda, och en musikstudio finns också att tillgå för eleverna. Skolans aula, Valhalla, används som konsertlokal för skolan, men kan hyras även av utomstående. Aulan har ett särskilt system för varierbar akustik som bara finns på ett fåtal andra platser i Sverige.

Skolan har även speciella lokaler för de andra estetiska programmen, bland annat foto- och filmstudio, flera danssalar, redigeringsrum och en ateljé.

Indelning[redigera | redigera wikitext]

Skolan är uppdelad i åtta olika delar (hus). Varje program har ett hus där dess elever håller till mest, och där de har sina skåp.

  • A-huset hyser Samhällsvetenskapsprogrammet. Här finns även administration, studie- och yrkesvägledare, skolans reception, kafeteria och bibliotek.
  • B-huset hyser Estetiska programmet med inriktning musik och Estetiska programmet med inriktning bild.
  • C-huset hyser skolans aula Valhalla.
  • D-huset hyser Estetiska programmet med inriktning dans och Estetiska programmet med inriktning teater
  • E-huset hyser Naturvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet med inriktning estetik och media, och Språkintroduktion.
  • F-huset hyser skolans idrottshall.
  • Hus 10 hyser Vård- och omsorgsprogrammet, kuratorer och skolsköterska.
  • Hus 17 hyser Restaurang- och livsmedelsprogrammet, gymnasiesärskolan, skolsköterska, specialpedagog, elevkonsulent och stödpedagog.

Utbildningar[redigera | redigera wikitext]

Midgårdsskolan är inriktad på estetiska ämnen och medieämnen. Specialutformade program inom musik, konst & form, drama och dans fanns förr tillsammans med filmestetiska programmet, mediaprogrammet, de sk. Arenalinjerna och Gymnasiesärskolans estetiska program, en estetinriktad naturlinje samt en estetinriktad variant av Individuella programmet.

Sedan gymnasieskolereformen Gy 2011 gjordes programmen om och Arenalinjerna försvann. Alla elever på skolan har möjlighet att välja olika estetiska ämnen som tillval. Tidigare har skolan haft ett ytterligare specialutformat program vid namn Text, bild och multimedia, förkortat SMMM. Då kommunen beslutat att minska antalet specialutformade program lades intaget till SMMM ner 2008. Skolan beslöt istället att ta in 60 elever på medieprogrammet.

Elevkår[redigera | redigera wikitext]

Midgårdsskolan har en elevkår öppen för alla elever på skolan. Den ser till att elevers åsikter lyfts fram och finns även till för att organisera aktiviteter som eleverna kan ta del i. Kåren är demokratiskt styrd och ledamöter väljs av medlemmarna. Kåren slog 2019 sitt medlemsrekord med 719 registrerade medlemmar och räknas som en av de mer väletablerade kårerna i Norrland.

Ordförande för Elevkåren:

2011–2012: John Berggren

2012–2013: Alfred Sahlén

2013–2014: Olle Sahlén

2014–2015: Alva Lövgren

2015–2016: Amanda Urmevi

2017–2018: Emanuel Enberg

2018–2019: Lotta Wiechel

2019–2020: Albin Norman

2020–2021: Cajsa Thomasson

2021–2022: Igor Lindegren

2022-2023: Agnes Flank

2023-2024: Clara B. Pleje


Skoltidningen O(R)DEN[redigera | redigera wikitext]

Midgårdsskolan har en fristående skoltidning, Orden. Ungefär en gång per månad hålls ett möte där skolans elever är välkomna att bidra med innehåll och åsikter, och ansvaret fördelas inför kommande nummer.

Kända personer som varit elever på Midgårdsskolan[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]