Monom

Från Wikipedia

Ett monom är den enklaste formen av polynom och består endast av en term. Ett monom kan avse polynomet x eller någon heltalspotens av det, xn. Monom kan också innefatta flera variabler, , eller någon konstant, exempelvis . Oavsett vad som avses med ett monom är mängden av alla monom en delmängd till alla polynom som är sluten under multiplikation.

Monom som baser[redigera | redigera wikitext]

Alla polynom är linjärkombinationer av monom, så att monom kan användas som bas för vektorrum av polynom. Enligt Stone-Weierstrass sats kan alla element i Banachrummet (alla kontinuerliga funktioner på intervallet ) med supremumnormen approximeras med polynom, som bildar en tät delmängd i . En bas för denna delmängd är då monomen , men enligt Müntz-Szász sats behövs inte alltid alla dessa monom.