Natriumazid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Natriumazid
Strukturformel
Systematiskt namn Natriumtrinitrid
Kemisk formel NaN3
Molmassa 65,01 g/mol
Utseende Vitt pulver
CAS-nummer 26628-22-8
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Egenskaper
Densitet 1,85 g/cm³
Löslighet (vatten) 417 g/l
Smältpunkt 275 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
4
1
LD50 27 mg/kg (oralt)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Natriumazid är ett giftigt, explosivt vitt pulver.

Ämnet är ungefär lika giftigt som natriumcyanid och ger liknande symptom vid förgiftning, och är därtill explosivt och bildar instabila föreningar med flera andra metaller. Särskild försiktighet ska iakttas vid hantering.

Natriumazid har flera tillämpningar. Bland annat används det i krockkuddar i bilar för att generera gas och blåsa upp kudden. Inom biokemin används det som tillväxthämmare i lösningar på grund av sin giftighet. Natriumazid används även för att framställa andra ämnen, till exempel primärsprängämnet blyazid och organiska azider.