Nervtillväxtfaktor

Från Wikipedia
Version från den 14 mars 2013 kl. 02.47 av Addbot (Diskussion | Bidrag) (Bot överför 10 interwikilänk(ar), som nu återfinns på sidan d:q417782Wikidata)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nervtillväxtfaktor (NGF) är små proteiner som är betydelsefulla för celltillväxt, bibehållandet och överlevnaden av vissa mål i nervcellerna i perifera och sympatiska nervsystemet samt i kolinerga nervceller i framhjärnan.[1] Den har också viss betydelse som signalämne i nervsystemet och i neuroendokrina immunsystemet,[2][3] är viktigt vid autoimmuna sjukdomar, och förhöjda värden har konstaterats vid fysisk och psykisk stress.[1] NGF kan på sätt och vis ses som prototypen för tillväxtfaktorerna, eftersom det var en av de första av dessa att beskrivas.

Medan "nervtillväxtfaktor" åsyftar en enda, och en specifik, faktor,[4] syftar pluralformen "nervtillväxtfaktorer" på denna och flera andra kända faktorer, som också går under namnet neurotropiner.[5] Andra faktorer i den gruppen är BDNF,[6] neurotrofin 3 (NT-3),[7] och hypofysär adenylcyklasaktiverande polypeptid.[8]

NGT utsöndras möjligen tillsammans med prolaktin från prolaktinceller i adenohypofysen, och reagerar likartat som prolaktin på D2-antagonister. Vasoaktiv intestinal peptid stimulerar utsöndring av NGT. Det är därför också möjligt att frisättningen av NGT i adenohypofysen sker till följd av neuroendokrina mekanismer.[1] Det är också möjligt att receptorerna till den nervtillväxtfaktor som finns i framhjärnan interagerar med östrogenreceptorerna som också finns där, vilket kan vara en möjlig delförklaring till Alzheimers sjukdoms etiologi.[9] Vid Parkinsons sjukdom finns en sänkt nivå av NGT i substantia nigra,[10] och det förekommer forskning med behandling av denna och andra neurodegenerativa sjukdomar med NGT.[11] Sänkta värden av NGT förekommer också bland psykotiska personer, och värdena förbättras av medicinering med neuroleptikum.[12]

Tillfälligt höga värden nervtillväxtfaktor har visat sig korrelera med stressrelaterat håravfall hos möss.[13]

Källor

 1. ^ [a b c] C Missale et al, Nerve growth factor in the anterior pituitary: localization in mammotroph cells and cosecretion with prolactin by a dopamine-regulated mechanism, PNAS April 30, 1996 vol. 93 no. 9 4240-4245
 2. ^ Fiore M, Chaldakov GN, Aloe L (17 maj 2009). ”Nerve growth factor as a signaling molecule for nerve cells and also for the neuroendocrine-immune systems”. Rev Neurosci "20" (2): ss. 133–45. PMID 19774790. 
 3. ^ Purves D, Augustine G, Fitzpatrick D, Hall W, LaMantia A, McNamara J, White L (2004). Neuroscience. Sunderland, Mass: Sinauer. sid. 72–173, 600–606. ISBN 0-87893-725-0 
 4. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.644.276.860.437&tool=karolinska
 5. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.644.276.860&tool=karolinska
 6. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.644.276.860.100&tool=karolinska
 7. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.644.276.860.775&tool=karolinska
 8. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.644.276.860.887&tool=karolinska
 9. ^ C. DOMINIQUE TORAN-ALLERAND et al, Estrogen receptors colocalize with low-affinity nerve growth factor receptors in cholinergic neurons of the basal forebrain, Proc. Nadl. Acad. Sci. USA Vol. 89, pp. 4668-4672, May 1992
 10. ^ Mogi M et al, Brain-derived growth factor and nerve growth factor concentrations are decreased in the substantia nigra in Parkinson's disease, Neurosci Lett. 1999 Jul 23;270(1):45-8
 11. ^ Ingrid Strömberg, Transplantation av hjärnceller vid Parkinson
 12. ^ Parikh V et al, Nerve growth factor in never-medicated first-episode psychotic and medicated chronic schizophrenic patients: possible implications for treatment outcome, Schizophr Res. 2003 Apr 1;60(2-3):117-23
 13. ^ Eva Milena J. Peters et al, Neurogenic Inflammation in Stress-Induced Termination of Murine Hair Growth Is Promoted by Nerve Growth Factor, American Journal of Pathology. 2004;165:259-271.