Nollvisionen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Nollvisionen betecknar målet att få ner antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor i Sverige till noll.

Som fader till nollvisionen brukar nämnas Claes Tingvall vid svenska Trafikverket. Sveriges riksdag beslutade 1997 att nollvisionen skall gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Samtidigt beslutade man som ett annat mål att antalet dödade skulle minska till högst 400 per år fram till år 2000, ett mål som inte uppnåddes eftersom knappt 600 personer omkom i trafikolyckor det året. De senaste åren har runt 300 dött och runt 3000 skadats allvarligt i trafiken.

Alternativ vision[redigera | redigera wikitext]

Det finns förespråkare som menar att Nollvisionen är helt orealistisk, eftersom den innebär att vi skulle acceptera större risker i till exempel vårt eget hem än ute i trafiken och att Nollvisionen därmed alltid kommer att framstå som utopisk och rent av odemokratisk[källa behövs]. Från University College London har lanserats en alternativ trafiksäkerhetsvision, vilken innebär att dödsrisken per timme i vägtrafiken ska minskas till samma dödsrisk som råder i våra övriga vardagsaktiviteter. För att komma ens halvvägs mot denna mer konservativt utformade vision, måste trafikdöden halveras två gånger om från 2010 års nivå[1].

Ansvar[redigera | redigera wikitext]

Transportstyrelsen ansvarar i ett trafikslagsövergripande perspektiv för samordning av det statliga trafiksäkerhetsarbetet, samt har särskilt ansvar för krav på infrastruktur.[2]

Trafikverket ansvarar för byggande och drift av statliga vägar och ska därtill inhämta och sprida kunskap och information om trafiksäkerhet.[3] Exempel på åtgärder som Trafikverket (tidigare: Vägverket) har vidtagit för att minska antalet döda och skadade är att man satt upp mitträcken, ofta i form av vajerräcken (skapat 2+1-vägar, vilka uppvisar anmärkningsvärt hög driftkostnad[4][5]), mellan körbanor för att undvika mötesolyckor, byggt om korsningar till cirkulationsplatser samt monterat upp fartkameror för att sänka medelhastigheten på olycksdrabbade vägsträckor. Alla åtgärder har inte varit populära eftersom många minskat framkomligheten och ökat restider.

Mål för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Målet för 2007 var att inte fler än 270 personer skulle förolyckas i trafiken, men resultatet blev att ca 490 människor omkom. Sedan det konstaterats att målet inte uppfyllts, lyfte Trafikverket fram höga hastigheter som främsta orsak. Data över den svenska vägtrafikens hastigheter år 1997 respektive 2007 har dock inte redovisats.

Antal omkommna i trafiken[redigera | redigera wikitext]

I tabellen nedan redovisas antal omkommna i trafiken per år sedan 1997. Från och med 2010 har Transportstyrelsen beslutat att inte ha med olyckor som visat sig vara avsiktliga i statistiken. [6]

År Antal omkommna
1997 541
1998 531
1999 580
2000 591
2001 583
2002 560
2003 529
2004 480
2005 440
2006 445
2007 471
2008 397
2009 358
2010 266
2011 319
2012 286
2013 260

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Prof Richard Allsop, UCL: Road safety to 2020 and beyond
  2. ^ Förordning SFS 2008:1300 med Regeringens instruktion till Transportstyrelsen, 3§
  3. ^ Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket
  4. ^ Hawzheen Karim: Vägprojektering för minskade drift-och underhållskostnader
  5. ^ Uppföljning av mötesfria vägar - Slutrapport, VTI R636-2009
  6. ^ Transportstyrelsens statistik över dödade och svårt skadade i trafiken

"Teoriboken", Liber 2006 ISBN 91-47-05238-4

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]