Nystartsjobb

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Nystartsjobb är en statlig subventionerad sysselsättning som infördes av regeringen Reinfeldt den 1 januari 2007. Arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös får en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften i mellan sex månader och fem år. Nystartsjobben riktas (förutom till arbetslösa) även till sjukskrivna, förtidspensionerade och nyanlända flyktingar som har stått utanför arbetslivet i minst ett år. Intentionen med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid. De som vid årets ingång ännu ej fyllt 20 år är inte berättigade till nystartsjobb utan får vänta till året efter de fyllt 20.[1]

Det finns också ett särskilt nystartsjobb då arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning som motsvarar en normal arbetsgivaravgift plus ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgiften för ungdomar om de anställer en arbetssökande som fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning på heltid och fyller 21–26 år under året. Ersättning görs för den del av lönen som är upp till 22 000 kronor per månad vid heltid. Vid deltid minskas stödet proportionellt.

Nystartsjobb är inte ett arbetsmarknadspolitiskt program, utan en rättighet för alla som uppfyller kvalificeringsvillkoren när de anställs av en arbetsgivare. Insatsen är en i en rad reformer med syfte att göra det enklare och mindre kostsamt att anställa. Nystartsjobben har nått fler individer än tidigare subventioner och bidrar enligt IFAU (2012) till kortare arbetslöshet och ökad sysselsättning. Drygt sex av tio arbeten skulle kommit till stånd även utan subvention, vilket gör att undanträngningen bedöms vara betydande.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Arbetsförmedlingen, fakta om nystartsjobb,”. https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstallningsstod/Nystartsjobb.html. Läst 1 november 2016. 
  2. ^ ”IFAU, Leder nystartsjobben till högre sysselsättning?”. http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-12-06-leder-nystartsjobben-till-hogre-sysselsattning.pdf. Läst 1 november 2016.