Olskroksmotet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ritning över Olskroksmotet.
Schematisk bild över motet. Observera att filerna har förändrats något sedan bilden ritades för att skapa bättre trafikflöde. Gula vägar är europavägarna.

Olskroksmotet är en trafikplats i Göteborg där E6, E20 och lokalgator ansluter till varandra. Det är en trevägs motorvägskorsning, med ytterligare anslutning till lokalgatorna Redbergsvägen, Friggagatan och Martin Anderssons gata i samma trafikplats. De prioriterade riktningarna är norr/söder längs E6 samt längs E20 söder/öster. Motet är en av de största trafikplatserna i Göteborg, och här möts två stora europavägar, vilka korsar varandra. Dessutom finns det flera anslutningar till lokalgatunät och andra vägar.[1]

E6/E20 söder[redigera | redigera wikitext]

Som fotot visar fortsätter det vänstra körfältet från E6/E20 söderifrån mot E20 österut och de två övriga körfälten mot E6 norr. På motsvarande sätt är det söderut, där trafiken från E20 kommer in på E6/E20 söderut i körfältet närmast mitträcket, medan två körfält till höger kommer från E6 norr. Tidigare rådde annan körfältsfördelning här, se under historikstycket. Dessutom visar bilden att det längst till höger finns en avfart till lokalväg. Notera avfartsumreringen som delar upp avfarten till lokalvägen samt till E20 med a, och b.

E6 norr[redigera | redigera wikitext]

Färdas man söderut på E6, norrifrån mot E20 österut, måste man efter en ombyggnad 2006 välja höger körfält redan före Tingstadstunneln. Denna trafik vävs samman med trafik från E45 från Centrum och från Karlstad, med hjälp av trafikljus. Vid Olskroksmotet, får man svänga av åt höger för att fortsätta mot E20 åt öster. Avfartsrampen gör en skarp vänsterböj och går över både E6 och E20 i bägge deras riktningar. Denna rampen från norr mot öster är dubbelfilig på hela sin sträcka. Den innehåller dessutom både en av- och påfart till/från lokalväg. Denna avfart går av direkt utan retardationsfält. Påfarten har inte heller accelerationsfält, utan har väjningsplikt.

E20 öster[redigera | redigera wikitext]

Strax öster om trafikplatsen längs E20 går de två filerna från E6 norr ihop med den ensamma filen från E6/E20 syd. Som synes på bilden går ett andra körfält av mot E20 öster från E6/E20 syd, men detta körfält upphör innan anslutning med rampen från E6 norr. Sedan fortsätter E20 österut med tre genomgående körfält.

Rampen från E20 österifrån mot E6 norrut är enkelfilig och är relativt kort då den går i skarp högersväng i "innerkurva" sett till trafikplatsen. Denna kurva har mycket långa köer på morgonen eftersom så många bilpendlare arbetar på Hisingen (många på Volvo).
Två filer går från E20 öster mot E6/E20 syd där den ena filen upphör strax innan filerna från E6 norr ansluts. Söderut längs E6/E20 kommer alltså, som tidigare nämnts, en fil från E20 och två från E6.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Olskroksmotet från söder.

Olskroksmotet planerades samtidigt med Tingstadstunneln och det norr därom belägna Gullbergsmotet (korsning E6 och E45). Ritningarna till Olskroksmotet var klara 1960, och det första spadtaget togs den 20 januari 1961.[2] Motet invigdes 1968. Cirka 800 lägenheter fick rivas för att kunna bygga Olskroksmotet.[1]

Den nya järnvägsviadukten, Gubberoviadukten, invigdes den 24 maj 1965 genom att expresståget Sydvästen passerade. Den sammanlagda pållängden som behövdes för bygget i göteborgsleran var 10 000 meter. Viadukten byggdes i betong, tråg på pelare med undantag av spannet över spåren Göteborg-Olskroken. Närmast skansen Lejonet vilar fundamentet på berg, medan den södra delen är pålad ned till 70 meter. Huvudentreprenör var Kasper Höglund AB, och arbetet tog cirka två år. Kostnaden uppgick till cirka 10 miljoner kronor.[3]

Körfältsfördelningen är något annorlunda nu: Två körfält från E20 fortsätter österut mot E6/E20 syd, där det ena upphör innan anslutning med filerna från E6 norr. Tidigare bestod det av två körfält söderut från E20 öster mot E6/E20 syd. Det gick fyra körfält i riktning söderut, strax söder om Olskroksmotet.

Sedan början av 2000-talet är sträckan söderut till Kallebäcksmotet breddad till tre körfält i varje riktning, vilket har gjort att även det högra körfältet från E6 norrifrån fortsätter förbi Ullevimotet.

Under 2006 har en ombyggnad gjorts så att utfarterna från Gullbergsmotet mot Olskroksmotet regleras av trafiksignaler. Motorvägen upphör här tillfälligt. Detta gäller inte genomgående trafik längs E6 som numera har två filer för sig själva genom både Tingstadstunneln, Gullbergsmotet och Olskroksmotet.

Under 2008 gjordes ännu en ombyggnad, då ytterligare ett körfält söderut längs E6, kom till. Körfältet har tagits från E20 som nu bara har ett södergående körfält.

Man invigde år 2011 en ny förbindelse, Partihallsförbindelsen som avlastade Olskroksmotet i relationen E45-E20 och E6-E20.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] "På väg - En undersökning av en svensk stadsmotorväg."
  2. ^ Redbergslid med omnejd genom tiderna, [Andra reviderade och utökade upplagan], utgiven av Gamla Redbergspojkar: Hembygds- och Kamratförening, Elanders Boktryckeri, Göteborg 1964, s. 103
  3. ^ GP, 25 maj 1965, "En mil pålar behövdes för Gubberoviadukten."