Ordspråk

Från Wikipedia
För andra betydelser, se Ordspråk (olika betydelser).
Målningen Nederländska ordspråk från 1559 av Pieter Bruegel d.ä. illustrerar flera ordspråk och idiom.
En bild som kan illustrera ordspråken "Som spön i backen" och "Packade som sardiner".

Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används. Ordspråken är framför allt en eurasisk och afrikansk företeelse och återfinns tidigt i de äldsta skriftkulturerna, bland annat hos sumererna. De har varit särskilt populära bland främreorientaliska folk. Ett tidigt exempel är Ordspråksboken i Bibeln. "Hávamál" vittnar om ordspråkens betydelse i fornnordisk tid. Somliga alltjämt vanligen använda ordspråk citeras redan av antika författare, till exempel "Så länge det finns liv finns det hopp".

Avsikten med ordspråk är att på ett enkelt sätt förmedla ett budskap eller en värdering man ställer sig bakom eller ge en extra tyngd i en argumentation genom användning av gamla lärdomar som visat sig hålla i längden. Ordspråken har spelat en viktig roll i det sociala livet och är också viktiga indikatorer på en kulturs värderingar och normer i allmänhet. Ordspråken tillhör ett språks allra svåraste delar att lära sig behärska när ett nytt språk skall läras in och kräver ofta djupa kunskaper om landets kultur, historia och inte minst i vilket sammanhang det är lämpligt att använda ett ordspråk.

Användning av väl valda ordspråk i rätt sammanhang anses i allmänhet som en indikation på att vederbörande har en hög allmänbildningsnivå och bra kunskaper i det aktuella språket och landets kultur. Många ordspråk är internationellt använda men andemening uttrycks ofta olika på olika språk beroende på kulturella skillnader men kan också bero på olika tolkningar när det inlånade ordspråket skulle översättas, som sen fått leva kvar. I vissa fall sammanfaller ordspråken i olika länder och kan översättas direkt.

En variant av ordspråk är talesätt, en veder­tagen, uttrycks­full stående fras (som ofta rymmer någon koncentrerad visdom).[1]

Några exempel[redigera | redigera wikitext]

  • Borta bra men hemma bäst.
  • Bättre en fågel i handen än tio i skogen.
  • Bättre stämma i bäcken än i ån.
  • Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
  • Först till kvarn får först mala.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: talesätt

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]