Lista över svenska ordspråk

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För liknelser, se Lista över svenska liknelser. För idiomatiska uttryck, se Lista över svenska idiomatiska uttryck.

Detta är en lista över ordspråksvenska. Avsikten med ordspråk är att på ett enkelt sätt förmedla ett budskap, en värdering eller visdom och ibland används de för att ge en extra tyngd i en argumentation. Ett ordspråk utgör en språklig enhet som i oförändrad form inflikas i talet, medan talesättens sentensartade uttryck syntaktiskt följer den mening där de ingår. Ordspråken kan sällan spåras till en viss person, eftersom de i regel är av mycket hög ålder, en del är flera tusen år. Den äldsta, kända samlingen av ordspråk finns på 4000 år gamla sumeriska lertavlor. En mängd olika ordspråk härstammar från äldre bokverk som Gamla testamentet och Poetiska Eddans Havamal.[1]

Antalet vedertagna ordspråk är väsentligt mycket färre än talesätten som hela tiden ökar i takt med att språket utvecklas. Gamla talesätt försvinner successivt eller omformas efter modernare språkbruk. Många blir med tiden förvanskade genom missuppfattningar av den ursprungliga betydelsen till skillnad från de äldre, fixerade ordspråken där det ytterst sällan tillkommer nya formuleringar. En specialform av ordspråk är ordstäv.


A[redigera | redigera wikitext]

 • Alla goda ting är tre. Ibland med tillägget: men fan kan också räkna.[2]
 • Alla katter är grå i mörkret. Det går inte att se någon skillnad. Känt från 1642. Härstammar från grekiskan.[2]
 • Alla känner apan, apan känner ingen.[2]
 • Alla vägar bär till Rom. Gammalt romersk-antikt talesätt; en medeltida formulering återfinns i Liber Parabolarum, 591 (1175), av Alain de Lille: "Mille viae ducunt homines per saecula Romam" (ordagrant: "Tusen vägar leder människorna för evigt till Rom)[3]
 • Alla är vi barn i början. eller Alla barn i början. Äldre: Alle äro barn i börjande.[2]
 • Anfall är bästa försvar.[2]
 • Arga katter får rivet skinn. Även Galna katter får rivet skinn.[2]
 • Allt är inte guld som glimmar.[4] I betydelsen "Allt som glimmar är inte guld". Saker och ting kan se annorlunda ut än vad de faktiskt är.
 • Att skiljas är att dö en smula. Ursprungligen ett franskt ordspråk, Partir, c'est mourir un peu... mais mourir, c'est partir beaucoup.[5]

B[redigera | redigera wikitext]

 • Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge. Förvanskning av Verner von Heidenstams "Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge" ur dikten "Åkallan och löfte" ur diktsviten Ett folk publicerad 1899 i Svenska Dagbladet.[6]

D[redigera | redigera wikitext]

 • Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri. Från Bibeln, Ordspråksboken 26:27,[7] Predikaren 10:8[8] samt Psaltaren 7:16.[9]
 • Den som söker han finner. Från Bibeln, Lukasevangeliet 11:10.[10]
 • De synder man mest ångrar på gamla dar är de man inte begått.[11]
 • Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. "Hvad du ej klart kan säga, vet du ej; med tanken ordet föds på mannens läppar: det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta" ur Esaias Tegnérs "Epilog vid magisterpromotionen i Lund den 22 juni 1820".[12]
 • Det är ingen ko på isen (så länge rumpan[13] är i/på land).[14]
 • Det är mänskligt att fela. "Errare humanum est." från Cicero i Philippicae 12.5.[15]
 • Det är saligare att giva än att taga. Från Bibeln, Apostlagärningarna 20:35.[16]

E[redigera | redigera wikitext]

 • Envar sin egen lyckas smed. "Faber est suae quisque fortunae." Appius Claudius Caecus ur Sallust Ad Caesarem Senem de Re Publica Oratio kap. 1, 2§.[17]
 • Ett mjukt svar stillar vreden. Från Bibeln, Ordspråksboken 15:1.[18]
 • En svala gör ingen sommar. Aristoteles, Den nikomachiska etiken.
 • En tiggare fruktar varken tjuv eller rövare [19]
 • Egen härd är guld värd. [20]

G[redigera | redigera wikitext]

 • Gud tar och Gud ger. "Herren gav och Herren tog", från Bibeln, Job 1:21.[21]
 • Guds vägar äro outgrundliga. (eller Herrens vägar...) Från Bibeln, Romarbrevet 11:33.[22]

H[redigera | redigera wikitext]

I[redigera | redigera wikitext]

K[redigera | redigera wikitext]

L[redigera | redigera wikitext]

 • Lärdom är mer värt än guld. "Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver.", från Bibeln, Ordspråksboken 16:16.[29] Jämför även Hávamál: "Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett. På främmande ort går det framför guld."

N[redigera | redigera wikitext]

 • Nya kvastar sopar bäst.[30]
 • När katten är borta dansar råttorna på bordet.

R[redigera | redigera wikitext]

S[redigera | redigera wikitext]

T[redigera | redigera wikitext]

V[redigera | redigera wikitext]


Ä[redigera | redigera wikitext]

Ö[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Folkloristiska grundfakta, av Bengt af Klintberg 1983. Institutet för folklivsforskning.
 2. ^ [a b c d e f g h] Pelle Holm (1979) Ordspråk och talesätt, 2:a upplagan, Albert Bonniers Förlag ISBN 91-0-037771-6
 3. ^ Singer, Samuel (1995) (på tyska). Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi: Lexikon der Sprichwörter des Romanisch-germanischen Mittelalters. Stockholm. sid. 355. ISBN 978 311008529 7 
 4. ^ Wallensteen Ivar, red (1991). Världens bästa ordspråk. Västerås: Ica. sid. 164. Libris 7414020. ISBN 91-534-1349-0 
 5. ^ "Alphonse Allais" på Wikiquote.
 6. ^ ”Nya Dikter”. Litteraturbanken. http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/HeidenstamV/titlar/NyaDikter/sida/16/etext. 
 7. ^ Ords 26:27
 8. ^ Pred 10:8
 9. ^ Ps 7:16
 10. ^ Luk 11:10
 11. ^ Åberg Gösta, red (2005). Stora citatboken: citat från hela världen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9864060. ISBN 9146212183 
 12. ^ ”Epilog vid magister-promotionen i Lund den 22 junii 1820”. Litteraturbanken. http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/TegnerE/titlar/EpilogVidMagister/sida/9/etext. 
 13. ^ Det vill säga svansen. Se SAOB ”RUMPA.sbst”.
 14. ^ Inga allvarliga kor på isen, Svenska Dagbladets språkspalt 25 augusti 2002.
 15. ^ Hellsing, Birgitta; Hellquist Magdalena, Hallengren Anders (2000). Bevingat: från Adam & Eva till Oväntat besök. Stockholm: Bonnier. sid. 87. Libris 8350284. ISBN 91-34-51775-8 
 16. ^ ”Apg 20:35”. http://www.bibeln.se/las/1917/apg#q=Apg+20. 
 17. ^ Ratcliffe, S. Oxford Essential Quotations. Oxford University Press. Hämtad 2019-01-17
 18. ^ Ords 15:1
 19. ^ Holm, Pelle (1986, ©1965). Ordspråk och talesätt : med förklaringar. Bonniers. ISBN 91-34-50710-8. OCLC 19689156. https://www.worldcat.org/oclc/19689156. Läst 26 januari 2021 
 20. ^ Språkporten 1,2,3 s.180.
 21. ^ Job 1:21
 22. ^ Rom 11:33
 23. ^ Ords 18:12
 24. ^ Luk 4:24
 25. ^ Matt 13:57
 26. ^ Pre 1:9
 27. ^ 2 Kung 5:5
 28. ^ Matt 7:6
 29. ^ Ords 16:16
 30. ^ Sopa SAOB
 31. ^ Gal 6:7
 32. ^ Kärt besvär förgäfves i Projekt Runeberg
 33. ^ Holmberg, Andreas (onsdag 17 februari 2010). ”1986 års psalmbok som melodipsalmbok på nätet: 535 Vak upp! Hör, väkten ljuder”. 1986 års psalmbok som melodipsalmbok på nätet. https://svps1986.blogspot.com/2010/02/535-vak-upp-hor-vakten-ljuder.html. Läst 28 maj 2021. 
 34. ^ 1 Kor 13:2
 35. ^ Mark 11:23
 36. ^ Matt 6:34
 37. ^ Barbro Eberan "Fredrik den stores storhet ännu omtvistad", Svenska Dagbladet, 24 januari 2012. Läst den 16 november 2014.
 38. ^ Pred 1:1
 39. ^ Matt 12:34
 40. ^ Matt 5:39
 41. ^ Matt 5:38
 42. ^ 2 Mos 21:24

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]