Ove Sernhede

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ove Sernhede på Bokmässan i Göteborg 2014.

Bengt Ove Sernhede, född 23 november 1951, är en svensk sociolog. Han är professor i socialt arbete och barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, sedan 2013 vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.[1]

Ove Sernhede studerade under 1970-talet historia, sociologi och vetenskapsteori och utbildade sig också till socionom. Han antogs som doktorand i sociologi 1978 och har sedan första halvan av 1980-talet varit inbegripen i forskning om ungdomskultur, under senare tid med fokus på segregationens konsekvenser för förortens unga. Han utbildade sig till psykoterapeut på Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI) och examinerades där 1992. Han disputerade 1995[2], med avhandlingen Modernitet, adolescens och kulturella uttryck. Under andra halvan av 1990-talet kom fokus i forskningen att ligga på ungdomskulturens relation till afro-amerikansk kultur. Han skapade 1997 Forum för Studier av SamtidsKultur (FSSK), en tvärfakultativ forskningsverksamhet som utmärktes av intresset för ungdomsforskning. Mellan 2000 och 2010 var han föreståndare för den tvärfakultativa satsningen Centrum för Kulturstudier vid humanistiska fakulteten.[1] Han blev professor i socialt arbete 2005.[1] Han var 2009–2011 gästprofessor i barn- och ungdomsvetenskap vid Malmö högskola. Han har också varit föreståndare för Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen, ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers.

Bibliografi (urval)[redigera | redigera wikitext]

 • Fornäs, Johan; Lindberg Ulf, Sernhede Ove (1988). Under rocken: musikens roll i tre unga band. Symposion bibliotek, 99-0818918-2. Stockholm: Symposion. Libris länk. ISBN 91-7868-085-9 
 • Fornäs, Johan; Lindberg Ulf, Sernhede Ove (1995). In Garageland: Rock, Youth and Modernity [översättn. av Under rocken]. Communication and society (Routledge), 99-1314357-8. London: Routledge. Libris länk. ISBN 0-415-08501-2 
 • Rapporten om musikprojektet Låt tusen stenar rulla publicerades i bokform; Av drömmar väver man. Socialisation, ungdomskultur och ungdomsarbete. 1984.
 • Doktorsavhandlingen från 1995 omtrycktes i en något bearbetad version som Ungdomskulturen och de Andra (Daidalos 1996).
 • Vid GPI gav han ut antologin Psykoanalytisk beröring (1997 GPI), som kan ses som en fortsättning på Oidipus vid korsvägen (Daidalos 1994).
 • Med medel från Socialvetenskapliga Forskningsrådet (SFR) gjordes studien som resulterade i AlieNation is My nation. Hip hop och unga mäns utanförskap i Det Nya Sverige, gav ut på Ordfront 2002 och denna har sedan tryckts om år 2007 och 2009.
 • Med forskningsmedel från SFR gjordes Olja, krom och manlig gemenskap (Daidalos 1998) och handledde avhandlingen: Marginalitet och manlig gemenskap, (Stig Grundvall, 2004).
 • Med medel från VR för projektet "Fascinationen för det ’främmande’. Om svart kultur och vit ungdom" skrevs Ungdom och kulturens omvandlingar (Daidalos 2006).
 • Det VR finansierade forskningsprojektet Den postindustriella staden: ledde till Det urbanas omvandlingar (Daidalos 2003) och Storstadens omvandlingar (Daidalos 2006)
 • Från forskningsprojektet (VR) Omvärlden och skolan skapades artiklar i Utbildning & Demokrati, British Journal of Sociology of Education, Urban Education, YOUNG, m.fl. Dessutom böckerna Planet Hip hop, (Liber 2010, med Johan Söderman) och Förorten, skolan och ungdomskulturen Reproduktionen av marginalitet och ungas informella lärande (Daidalos 2011).
 • Från VR- forskningsprojektet Skola, valfrihet, integration artiklar publicerade i Utbildning & Demokrati, Educare och projektets resultat i bokform: Skolan och ojämlikhetens urbana geografi (Daidalos 2013, tillsammans med Nihad Bunar).
 • Som ett resultat av ett FORTE-finansierat nätverk för barn- och ungdomsforskning gav han tillsammans med Ingegerd Tallberg Broman ut Segregation, utbildning och ovanliga läroprocesser (Liber 2014)

Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter
 1. ^ [a b c] Arpi, Torsten (10 januari 2013). ”Nyheter Detalj”. Göteborgs universitet. https://uf.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter%20Detalj/ove-sernhede-ny-professor-vid-utbildningsvetenskapliga-fakulteten.cid1139149. Läst 23 januari 2018. 
 2. ^ Sernhede, Ove (1995). Modernitet, adolescens & kulturella uttryck. Skriftserien / Göteborgs universitet. Institutionen för socialt arbete, 1401-5781 ; 1995:[2]. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Univ. Libris länk. ISBN 91-86796-18-6