Segregation

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Segregation eller segregering av verbet segregera (av latinets segregare) definieras i Nationalencyklopedin som det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Ursprungligen ofta med referens till den religiösa uppfattningen om att separera flocken av gudfruktiga från syndare.[1].

Segregationen kan baseras på flera olika och samverkande (intersektionella) diskrimineringsgrunder (diskriminering definieras av Nationalencyklopedin som att behandla vissa människor sämre än andra) men är alltid mer eller mindre synligt hierarkiskt ordnade. Därigenom bör segregering förstås som både en effekt av diskriminering och en form av diskriminering.[2]. Objektets egenskaper eller särdrag för att diskrimineras och segregeras är ständigt flytande och bestäms av dominerande grupp. Många diskrimineringsgrunder har lång historia andra är omskrivningar och vissa är nya. Kön, hudfärg, etnicitet, klass, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning och religiös eller politisk tillhörighet är några som använts under längre tid och har varit bestämmande för kategorisering och därigenom bildat grund för socioekonomisk status.

Per definition är det inte möjligt med självvald segregation. Däremot är det möjligt att inte rumsligt integrera sig eller att rumsligt isolera sig, exempelvis grindsamhällen. Segregationens motsats är rumslig integration.[3]. Samhällelig- eller social- integration är betydligt mer komplex process som påverka alla individer och alla delar av samhället.[4].

Segregation har en lång historia som övervaknings- och disciplinerings teknik . Micael Foucault lyfter i boken ”Övervakning och straff” fram de romerska härlägrens uppdelning i rutnät som exempel på en sådan hierarkisk styrnings och disciplineringsteknik. Brott mot den gällande ordningen vid denna tid var offentlig kroppsbestraffning i avskräckande syfte. Vid 1600-talet uppstår en effektivare segregations- och disciplineringsteknik genom bildandet av institutioner såsom: fängelser, skolväsendet, arméerna, fabrikerna och dårhus bland annat. Nu är det själen som är i fokus och skall disciplineras (normaliseras) till att vara kroppens fångvaktare "Själen är kroppens fängelse".[5]. "Biomakt".

Men även moderna ungdomssatsningar såsom idrott eller ungdomsrum, bibliotek för ungdomar och dylikt skulle kunna ses i detta perspektiv. Genom att avskilja/segregera dessa individer från massan uppnås flera mål. Till exempel undviker man att de blir påverkade av det onda i massan samtidigt som de disciplineras till goda med[borgare]. Särskiljandet gör att ungdomarna blir lättare att övervaka och att identifiera vilka som avviker från normen [6] och behöver avskiljas och få riktade insatser.

Statsunderstödd systematisk uppdelning[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Raslagar

Uppdelning med utgångspunkt från folkgrupp motiveras ofta med ideologiska argument om att folkgrupper bör hållas åtskilda. Bland de mer uttalade exemplen på formaliserad rassegregation finns:

Segregations historia i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Segregation i Sverige har en lång historia. Om man till exempel tittar på resandefolkets boendesegregation så utestängdes Kalderash-gruppen från samhället. De blev tvungna att bo i tält eller i "zigenarläger" fram till 1960-talet. Även den kommunala bostadsplaneringen var tidig med att segregera, redan under den svenska urbaniseringsprocessen i början av 1900-talet byggde man medvetet för att hålla isär olika boendegrupper.[7]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Online etymonline dictionary”. http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=segregare&searchmode=none. Läst 17 januari 2013. 
  2. ^ ”Segregation”. http://www.answers.com/topic/segregation. Läst 18 januari 2013. 
  3. ^ ”Integration och segregation i boendet”. Boverket. December 2004. sid. 17. http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/integration_och_segregation_i_boendet.pdf. Läst 25 januari 2013. 
  4. ^ ”Integration och segregation i boendet”. Boverket. December 2004. sid. 9ff.. http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/integration_och_segregation_i_boendet.pdf. Läst 17 januari 2013. 
  5. ^ Michel Foucault. ”Övervakning och straff (utdrag)”. http://www.motarbetaren.se/insurrection_raven/se_texts/overvakning_och_straff.html#1. Läst 17 januari 2013. 
  6. ^ Mats Franzén. ”Gatans disciplinering”. http://www.alternativstad.nu/Dokument/gatansdisciplinering.pdf. Läst 17 januari 2013. 
  7. ^ Christina Adlers. ”Historien kan förklara-segrationen”. Boverket. http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/planera_bygga_bo/2012/Nr-1-artikelarkiv/Historien-kan-forklara-segrationen.pdf. Läst 17 januari 2013. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]