Oxalat

Från Wikipedia
Strukturformel, oxalat Molekylmodell, oxalat
Oxalatjonen (C2O42– )

Oxalat eller etandioat är salter och estrar av oxalsyra. Oxalatjonen är en komplex jon och består av två kolatomer och fyra syreatomer. Jonen har laddningen −2.

Salter[redigera | redigera wikitext]

Oxalatsalter är jonföreningar som innehåller oxalatjonen C2O42−. De är ofta olösliga i vatten. När de bildas i kroppen kan de ge upphov till njursten.

Estrar[redigera | redigera wikitext]

Oxalatestrar kännetecknas av dubbla, intilliggande karbonylgrupper och dubbla esterbindningar (till exempel dimetyloxalat).

Se även[redigera | redigera wikitext]