Pelagisk

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Pelagisk, något som lever i öppna havet, fritt från kustvatten och bottenskikt. Ibland åsyftas också något som lever i icke strandnära områden i stora sjöar, som exempelvis Victoriasjön och Tanganyikasjön. Man använder begreppet om fisk, plankton och liknande. När begreppet används om havsfåglar menar man fåglar som tillbringar sina liv till största delen över öppet hav.

En pelagisk organism följer vanligen mer eller mindre passivt med dit strömmarna för den. Ofta rör sig en sådan organism i vertikal riktning genom att på något sätt stiga uppåt eller låta sig sjunka nedåt. Men det finns också exempel på pelagiska organismer som är aktivare simmare och inte på samma sätt beroende av havsströmmarna. Bara en liten del av det totala antalet djurarter i havet lever hela sitt liv pelagiskt och den fria, öppna vattenmassan är en jämförelsevis artfattig del av havet. Många havslevande djur, särskilt bland tagghudingar, blötdjur, kräftdjur och fiskar har dock ägg eller larver som är pelagiska, medan de fullvuxna djuren lever närmare kuster, korallrev eller bottnar.

Inom 1900-talets stora industriella valfångst används begreppet pelagisk fångst för verksamhet utan fasta landstationer, där valfångsten bedrivs med fångstfartyg som opererar i öppen sjö.

Se även[redigera | redigera wikitext]