Wikipedia:Infogningar

Från Wikipedia
Manual

En infogning innebär att man flyttar all text, ibland i förkortad form, från en artikel källartikeln, till en annan artikel, målartikeln.

Förutom artiklar som bör slås ihop finns det även artiklar som bör infogas i en annan artikel, exempelvis om ämnena är mycket närliggande. Om ett ämne kan ses som en del av en annan artikels ämne kan det också i ibland vara bra att infoga, i andra fall mindre bra. Om saken kan anses vara klar får gärna infogningen utföras, i andra fall bör frågan diskuteras på artikelns diskussionssida.

Sammanfogningen bör utföras så att den infogade texten blir en naturlig del av en artikels logiska struktur. Om en sammanfogning utförs utan att detta uppfylls, är det klokt att kommentera på diskussionssidan varför man valt att göra så.

Vid infogningar av material bör man se till att det framgår var det infogade materialet kommer ifrån på ett sätt som uppfyller Wikipedias upphovsrättslicenser.

Exempel på artiklar som bör infogas[redigera | redigera wikitext]

Förslag om infogning[redigera | redigera wikitext]

Om det inte verkar lämpligt att genomföra infogningen direkt, eller om man för ögonblicket inte har tid eller lust, kan man istället föreslå infogning på diskussionssidan till den ena artikeln. Emellertid finns denna diskussion bara på den ena artikelns diskussionssida, och dessutom besöker inte alla användare alltid rutinmässigt alla artiklars diskussionssidor. För att dra mer uppmärksamhet till förslaget, kan detta flaggas för i artiklarna genom mallarna {{Infoga}} och {{Infoga från}}. Lämpligt är att i mallarna länka till den sida där diskussionen förs; se dokumentationen för respektive mall.

Mallarna placerar dessutom artiklarna i kategorier för artiklar som kan infogas. Av hävd placeras de högst upp i artiklarna. Om en artikel föreslås infogas i någon särskild del av en annan artikel, kan "infoga från" läggas under den rubrik i målartikeln där innehållet kan infogas.

Den perfekta infogningen[redigera | redigera wikitext]

En infogning som tillgodoser författarnas rätt att bli nämnda – i vart fall så långt det går på en wiki – görs så här (metoden underlättar också för kommande redaktörer, som vill analysera historiken):

  1. Öppna ursprungssidan (sidan som bör infogas i en annan artikel) och destinationssidan (den sida som informationen i ursprungssidan bör infogas i) i två separata fönster/flikar.
  2. Kopiera informationen på ursprungssidan och klistra in den på destinationssidan.
  3. Ta bort "{{infoga från}}"-märkningen från destinationssidan.
  4. Förhandsgranska och redigera destinationssidan steg för steg – den viktigaste informationen i ursprungssidan bör bibehållas (såvida den inte redan finns).
  5. Skriv redigeringskommentarer i sammanfattningsfälten som talar om att det är en infogning du gör, till exempel:
    • "Infogar i [[Destinationssidan]]" i sammanfattningsfältet för ursprungssidan.
    • "Infogar från [[Ursprungsartikeln]]: [[Special:Permanent länk/1234]]" i sammanfattningsfältet för destinationssidan.
  6. Spara målartikeln.

Länken "[[Special:Permanent länk/1234]]" är en klickbar version av den permanenta länken till en viss artikelversion och finns tillgänglig i verktygslådan till vänster då du inte är i redigeringsläge (och i artikelhistoriken). Använd den version du infogade från. För att göra länken klickbar i redigeringssammanfattningen plockar du ut versionsnumret ur adressen och använder det istället för 1234 ovan (se även meta:Attribution).

Det finns två andra sätt att lämna länkar till författarna: att inkludera dem i en explicit lista (omständligt, lätt att tappa information) eller att sammanfoga de två artiklarnas historiker. Det senare är praktiskt i vissa fall, men eftersom artikelversionerna hamnar i historiken i kronologisk ordning blir historiken (och framförallt diffarna) lätt mycket förvirrande.

Om du efteråt märker att du glömt skriva en vettig kommentar kan du göra en "dummy"-redigering, alltså rätta någon oväsentlig detalj med en redigeringskommentar som förklarar situationen och innehåller den relevanta informationen ("infogningen var från [[Ursprungsartikeln]]: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ursprungsartikeln&oldid=1234" eller liknande).

GFDL om infogningar[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia lyder vid sidan av CC BY-SA (till största delen) också under licensen GFDL. I den licensen finns en punkt som är relevant i sammanhanget (punkt 5. COMBINING DOCUMENTS), vars tredje stycke lyder:

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements."

Om man vill tolka GFDL mycket bokstavligt, ska vi alltid följa denna text när vi infogar en artikel i en annan. Dock följer Wikipedia som helhet licensen ganska dåligt; exempelvis sammanfogas inte historiken och tidigare bidragsgivare när vi översätter från andra projekt (numera rekommenderar vi också då en permanent länk, t.ex enligt Den perfekta infogningen ovan).

En sammanfogad artikelhistorik kan bli helt kaotisk att bläddra igenom, eftersom den kastar hit och dit mellan vad som faktiskt är olika sidors historik. Därför är det ofta olämpligt att sammanfoga historiker, särskilt i fall då bägge artiklarna i stor utsträckning redigerats under samma tidsperioder. Med metoden som beskrivs ovan undviks den problematiken och bidragsgivarna kan spåras, om också licensens bokstav inte följs.

Om artikeln man hämtar text från endast har några huvudförfattare kan dessa gärna också nämnas i redigeringskommentaren. Om andra endast gjort mindre ändringar, alltså sådana som inte uppnår verkshöjd, torde detta tillfredsställande uppfylla också de formella kraven.

Samma princip som gäller för infogningar kan också tillämpas på översättningar från andra Wikipediaversioner, eller på infogningar från andra webbplatser som lyder under samma licens.