Piano nobile

Från Wikipedia

Piano nobile, den förnäma våningen, är huvudvåningen i ett palats eller i någon annan byggnad, vanligen en eller två trappor upp, med högre rumshöjd och rik utsmyckning.