Piezometerrör

Från Wikipedia

Piezometerröret är en anordning för mätning av fluiders statiska tryck vid framför allt rörströmning. Den består av ett rör riktat uppströms med rörändan tillsluten. I dess cylindriska del finns flera små runda hål, som är riktade vinkelrätt nedströms mot den tilltäppta mynningen. Inne i piezometerröret blir reynoldstalet lägre än 1, varför mätanordningen blir relativt okänslig jämfört med en piezometeröppning. Ett inriktningsfel på ca 15 grader resulterar ett mätfel på bara några få procent.

Se även[redigera | redigera wikitext]