Polisstyrelsen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Polisstyrelsen i Finland är den finländska motsvarigheten till den svenska Rikspolisstyrelsen. Polisstyrelsens uppgift är att planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner. Polisstyrelsen verkar förutom i Helsingfors även vid de statliga regionförvaltningsverken i Åbo, S:t Michel och Uleåborg.

Polisstyrelsen är i Sverige ett statligt organ som beslutar i viktiga frågor av övergripande karaktär som berör polismyndigheten i respektive län. Polisstyrelsernas uppgifter sköttes innan 1998 av länsstyrelsen.

Polisstyrelsen ska särskilt bevaka att polisarbetet bedrivs i överensstämmelse med riksdagens och regeringens riktlinjer. Det innebär att säkerställa att polisarbetet bedrivs rättssäkert och effektivt. Polisstyrelsens uppgifter regleras i polislagen och polisförordningen. Ledamöterna i respektive polisstyrelse utses av regeringen bland länets förtroendevalda inom kommun och landsting. Länspolismästaren är självskriven ledamot. Under polisstyrelsen kan det även finnas polisnämnder, vilka uppföljer polisens verksamhet inom lokala polismästardistrikt.