Hoppa till innehållet

Portal:Huvudsida/Visste du att

Från Wikipedia
Greenway Estate

Redigera  Från Wikipedias nyaste artiklar  Arkiv

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Läs detta

  • Denna avdelning är avsedd för artikelpuffar för helt nya artiklar (Special:Nya sidor) – åtminstone skapade under de senaste veckorna. En utökad artikel kan väljas om den är helt omskriven och en stor artikel.
  • Välj ut så bra artiklar som möjligt, inga stubbar – välj gärna från Månadens artiklar. De bör dessutom vara av olika karaktär, så det blir variation.
  • Mallen är avsedd att rymma fem puffar, varav en med bild. En idealisk uppdateringstakt kan vara cirka/åtminstone en ny puff per dygn.
  • Koden för bilden ligger överst och ser ut så här: <div style="float:right;margin-left:1em">[[Fil:Bildnamn.jpg|170px|Kort text]]</div> (för en kvadratisk bild). Bildbredden bör då hamna någonstans mellan 140px (stående bild) och 200px (liggande bild). För en kvadratisk bild kan annars {{Huvudsidabild|Bild.jpg|Kort bildbeskrivning}} användas.
  • Lägg den nya puffen överst. Ta samtidigt bort den understa (arkivera den om det inte redan gjorts).
  • Se till så att puffen utformas som en fråga. Gör den gärna kort och slagkraftig och lyft gärna fram något i ämnet som kan överraska. Puffen ska locka till läsning, men ändå vara skriven ur en neutral vinkel. Därför är det olämpligt med onyanserat positiva omdömen i puffen.
  • Så här skriver du: * ... '''[[Artikelnamn]]''' frågetext? Artikelnamnet har FET stil, och det hela avslutas med ett frågetecken. Är puffen illustrerad, lägg till (se bild).
  • Se till att det ser bra ut på huvudsidan. Töm huvudsidans cache om texten inte uppdaterats.
  • OBS! Publicera gärna artikelpuffen först på arkivsidan Wikipedia:Visste du att.... Då glöms inte arkiveringen bort, liksom en eventuell illustration till puffen.

Kommentarer

  • Formatera helst uteslutningstecknet i början på raden som tre vanliga punkter (...). Alternativet med ellipsligatur (…) ger nästan samma utseende men är ibland svårt att hitta på tangentbordet. Huvudsaken är att formateringen är konsekvent i en och samma lista.