Prasar Bharati

Från Wikipedia

Prasar Bharati (hi. Indiens TV-bolag) instiftades 23 november 1997 av Indiens regering med stöd av en lag meddelad av Sansad redan 1990, men trädde i kraft först 15 september 1997. Syftet med att på detta sätt överföra den statliga TV-verksamheten till ett aktiebolag var att göra TV mer självständig från politiker och politiska beslut.