Preklusion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Preklusion (av latin, precludere = i förväg stänga, avskära, förhindra) [1] är ett juridiskt begrepp som innebär att en fordran på rättslig väg upphör att gälla. En fordran prekluderas genom att en borgenär som kallats på lagstagdat sätt trots särskild kallelse inte hört av sig före den i kallelsen angivna dagen. Den rättsliga följden av att en fordran prekluderas är att jämställa med att en fordran preskriberas.[2] Verkan av preklusionen är således enligt svensk rätt inte att fordran fullständigt upphävs. Den fortlever nämligen som en s.k. naturlig fordran. En naturlig fordran är en fordran som inte kan utkrävas. Den kan dock den göras gällande mot gäldenären på vissa andra sätt.[1][3]

Civilrätt[redigera | redigera wikitext]

Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer reglerar detta i Sverige.

Sådan kallelse kan vara aktuell bl a vid bouppteckning när en person har avlidit, efter äktenskapsskillnad och när ett bolag trätt i likvidation. Ansökan om kallelse på okända borgenärer görs hos Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag görs dock ansökan hos Bolagsverket. Kallelsen utfärdas av Kronofogdemyndigheten genom kungörelse i PoIT och innehåller ett föreläggande för borgenärer att skriftligen anmäla sina fordringar till myndigheten senast sex månader från dagen för kallelsen vid äventyr att fordran annars prekluderas.[4]

Fastighetsrätt[redigera | redigera wikitext]

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret. ("Preklusionslagen")

Lagen innebär att rättigheter inskrivna i fastighetsregistret före 1 juli 1968 förfaller om de inte skriftligen anmälts till inskrivningsmyndigheten senast 31 december 2018.[5] Omfattade rättigheter är nyttjanderätter, servitut och avkomsträtter.

Syftet med lagen är genom att ta bort rättigheter äldre än 50 år som inte används bland annat att göra fastighetsregistret mer tillförlitligt och att minska kostnaderna vid handläggning vid fastighetsbildning.[6]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] ”Projekt Runeborg; Nordisk familjebok, Uggleupplagan 22, 1915, Preissová-Preklusion”. http://runeberg.org/nfcb/0096.html. hämtdatum: 2008-03-29
  2. ^ ”Thomson fakta, preklusion”. http://www.thomsonfakta.se/juridik/sub/ord.aspx?word=kallelse%20%20oknda%20borgenrer. hämtdatum: 2008-03-29
  3. ^ ”Ett och annat om tredjemanspant”. http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-2346-1__fulltext.pdf. hämtdatum: 2008-03-29; Magisteruppsats av Dan Bengtsson, Affärsjuridiska programmet med Europainriktning vid Linköpings universitet, ht 03, sid 15
  4. ^ ”Fordringsrätt”. http://www.jus.umu.se/Kurser/JOK_Ske/Fordringsrätt.ppt. hämtdatum: 2008-03-29
  5. ^ 1–2 § lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.
  6. ^ ”Civilutskottets betänkande 2012/13:CU19 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister”. Sveriges riksdag. 29 maj 2013. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/CU19/. Läst 12 september 2014.