Regeringschef

Från Wikipedia

Regeringschef, inte att förväxla med statschef, är en generisk benämning på den ämbetsinnehavare som är vanligtvis den förste bland jämlikar (primus inter pares) i en suverän stats ledningsorgan (kabinett, ministär, regering eller statsråd) och som leder det organets arbete i dess utövande av verkställande makt. Ofta är det också regeringschefen som formellt eller informellt utser övriga ministrar. En av de övriga ministrarna har ibland även en roll som ställföreträdande regeringschef.

I ett parlamentariskt system är regeringschefen beroende av att erhålla stöd i den lagstiftande församlingen för att kunna kvarstå i ämbetet. I länder som tillämpar full presidentialism är statschefen också samtidigt regeringschef, till exempel Burmas president och USA:s president. Begreppet regeringschef förekommer i Wienkonventionen om traktaträtten (artikel 7) där det framgår att en regeringschef, likt en statschef och utrikesminister, kan företräda sin stat utan någon särskild fullmakt.[1][2]

Titeln för regeringschefer varierar i olika länder. I exempelvis Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige används titeln statsminister. Andra titlar som förekommer runt om i världen i olika variationer är: chefsminister, förbundskansler, förste minister, kansler, konseljpresident, ministerpresident, premiärminister, president, rikskansler och storvesir.

Regeringschefer i olika länder[redigera | redigera wikitext]

Chefsminister[redigera | redigera wikitext]

I många brittiska och tidigare brittiska områden används beteckningen chefsminister på en regeringschef för ett icke-suveränt område, såsom en besittning eller delstat.

Kansler[redigera | redigera wikitext]

I vissa länder, idag främst tyskspråkiga länder, kallas regeringschefen kansler eller förbundskansler, i Tyskland tidigare rikskansler. Se vidare

Konseljpresident[redigera | redigera wikitext]

Konseljpresident kallas regeringschefen i Italien. Titeln användes tidigare också för regeringscheferna i Frankrike (under tredje och fjärde republikerna) och Danmark.

Monark[redigera | redigera wikitext]

I en absolut monarki är statschefen i regel även regeringschef.

Premiärminister[redigera | redigera wikitext]

I många länder kallas regeringschefen efter brittiskt mönster premiärminister. I Sverige är det inte ovanligt att regeringschefer i alla länder utom de nordiska länderna, Tyskland och Österrike slentrianmässigt kallas för premiärminister, exempelvis Italiens och Spaniens regeringschefer, oavsett om detta är den formella titeln eller inte.

President[redigera | redigera wikitext]

I vissa länder är statschefen även regeringschef. Detta gäller bl.a. USA och många sydamerikanska länder

I Iran bär regeringschefen titeln president, men är inte landets statschef.

Statsminister[redigera | redigera wikitext]

I Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige kallas regeringschefen för statsminister.

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Den iriska titeln för Irlands regeringschef är taoiseach, som ungefär betyder "hövding". På Irland används 'taoiseach' även på engelska, som är Irlands andra officiella språk, men i övriga engelskspråkiga länder, liksom på svenska, kallas den irländska regeringschefen dock ofta för premiärminister.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]