Process

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Process kan syfta på:

 • Process – (lat. proce'ssus, av procedere, framskrida), fortgång, utvecklingsgång, är ett förlopp där något förändras och som hänger samman (har en viss avgränsning) gentemot andra förlopp.
 • Processrätt – ett rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden
 • Processhinder – en omständighet som innebär att en domstol ska avvisa en väckt talan utan att pröva den i sak
 • Juridisk process – ett enligt lag eller sedvänja föreskrivet förfarande för att lösa tvist eller fastställa visst rättsförhållande
  • Kriminalprocess – en juridiska processen för brottmål
  • Häxprocess – anklagades för samröre med Satan
  • Civilprocess – ett rättsligen reglerat förfarande, inför domstol, för att fastställa ett tvistigt eller annars på något sätt ovisst privat rättsförhållande
   • Skilsmässoprocess – ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna
 • Process (organisation) – en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i ett företag eller annan organisation i syfte att tillfredsställa ett kundbehov
 • Stokastisk process – den matematiska beskrivningen av en tidsordnad slumpprocess
 • Termodynamisk process – ett begrepp som används för att beskriva den förändring som sker då ett termodynamiskt system övergår från ett tillstånd till ett annat
 • Kemisk process – en företeelse där en kemisk förening förändras på något sätt
 • Process (datorteknik) – ett program, eller en instans av ett program, under körning
 • Psykologisk process – inom beteendevetenskap
 • Processindustri – en form av automatiserad tillverkningsindustri

Se även[redigera | redigera wikitext]