Protister

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Protister
Protist collage.jpg
Systematik
Domän Eukaryoter
Eukaryota
Rike Protister
Protista
Vetenskapligt namn
§ Protista
Stammar

Protister, Protista, betecknade i den äldre systematiken mestadels encelliga organismer med cellkärna. Gruppen omfattade bland andra protozoer, plankton och olika former av alger. Gruppen är inte i modern mening enhetlig (monofyletisk), utan är parafyletisk[1] – den är en så kallad papperskorgstaxon.

Protister kallas idag för "enkla eukaryota organismer"

Protisterna är en mycket heterogen grupp av organismer som egentligen inte är närmare släkt med varandra. "Riket" protister består av de eukaryoter som blir kvar när man räknar bort alla svampar, växter, och djur. Protisterna är alltså en parafyletisk grupp som i stort sett inte har några gemensamma egenskaper utöver att de är eukaryoter.

Traditionell klassificering[redigera | redigera wikitext]

De senaste 110 åren, fram till nyligen, delades protisterna upp i olika grupper baserat på likheter med de andra eukaryotrikena:

  1. Protozoer, djurliknande
  2. Alger, växtliknande
  3. Slemsvampar, svampliknande

Det fanns betydande överlapp mellan dessa grupper och numera görs den systematiska indelningen med utgångspunkt från härkomst (fylogeni), vilket gör att begreppet Protister inte längre är meningsfullt.[källa behövs]

Fylogenetisk klassificering[redigera | redigera wikitext]

En modern hypotes om eukaryoternas släktskap

Klassificeringen av de forna protisterna är fortfarande stadd i relativt snabb förändring. Man arbetar med att definiera monofyletiska grupper, baserade på genetiska data, biokemi och mikroskopiska strukturer. Eftersom protisterna i sin helhet är en parafyletisk grupp, tenderar de nya systemen att dela in dem på helt nya sätt, där vissa grupperas med djur och svampar, medan andra grupperas med växter.

Senare arbete, främst med DNA-data, börjar konvergera mot en indelning i följande grupper, även om alla detaljer mellan och inom grupperna inte är helt klarlagda.[2][3]:

Opisthokonta Djur, svampar, choanoflagellater, etc.
Amoebozoa De flesta amöbor och slemsvampar
Rhizaria Foraminifera, Radiolaria, och flera andra amöbaliknande protister
Excavata Diverse flagellater
Archaeplastida Växter, grönalger, rödalger, och glaukofyter
Chromalveolata heterokonter (inklusive brunalger), Haptophyta, Cryptomonada, och Alveolata.

"Protisterna" är alltså uppsplittrade på sex nya grupper, där de blandas med de andra traditionella rikena av eukaryoter.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Schlegel, M & Hülsmann, N (2007) 'Protists -- a textbook example for a paraphyletic taxon', Organisms, Diversity & Evolution 7:166-172
  2. ^ Burki F, Shalchian-Tabrizi K, Minge M, et al. (20 oktober 2007). ”Phylogenomics reshuffles the eukaryotic supergroups”. PLoS ONE "2" (8): ss. e790. doi:10.1371/journal.pone.0000790. PMID 17726520. 
  3. ^ Laura Wegener Parfrey, Erika Barbero, Elyse Lasser, Micah Dunthorn, Debashish Bhattacharya, David J Patterson, and Laura A Katz (1 december 2006). ”Evaluating Support for the Current Classification of Eukaryotic Diversity”. PLoS Genet. "2" (12): ss. e220. doi:10.1371/journal.pgen.0020220. PMID 17194223.