Radialhastighet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En observatör betraktar en kropp med rörelse längs den röda linjen. Vid en viss tidpunkt t är dess hastighet v(t). Denna hastighet kan ses som en vektorsumma av en radiell hastighet (grön) och en transversell hastighet (blå).
Bilden visar hur planeten påverkar sin stjärna.

Radialhastighet är den komponent av ett föremåls hastighet som är riktad mot eller från en observatör. Radiell hastighet kan mätas med instrument som använder sig av dopplereffekten.