Hoppa till innehållet

Reagens

Från Wikipedia

Reagens används vid kvalitativa kemiska analyser för att ta reda på förekomsten av olika joner eller molekyler i ett prov. Exempelvis så används bariumjoner (Ba2+) för att påvisa förekomst av sulfatjoner (SO42−). Vid förekomst av sulfatjoner kommer bariumsulfat att bildas som är ett svårlösligt salt och ger en vit utfällning då det blandas med vatten. Ett exempel är när en vattenlösning av bariumklorid blandas med svavelsyra:

BaCl2(aq) + H2SO4 → BaSO4(s) + 2H+(aq) + 2Cl(aq)

Nedan följer några andra exempel på reagens som man ofta använder vid experiment i skolkemi:

• Kalkvatten är reagens på koldioxid. Kalkvatten grumlas när man leder ner koldioxid i det.

• När man antänder en blandning av vätgas och syrgas sker det en knall. Knallgastestet används för att påvisa vätgas (syre finns i luften).

• När man blandar silvernitratlösning med en lösning som innehåller kloridjoner får man en vit fällning av silverklorid. Silverjoner är reagens på kloridjoner.


Se även[redigera | redigera wikitext]