Relationsmarknadsföring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Relationsmarknadsföring är den övergripande processen att skapa och bibehålla lönsamma kundrelationer genom att leverera överlägset kundvärde och kundnöjdhet och få värde tillbaka från kunden.

Den modell man använder sig av vid relationsmarknadsföring är marknadsföringsprocessen. I stort handlar det om att man skall få en förståelse för marknaden och de kunder man vill ha i sitt företag, hur man ska bibehålla de relationerna och få värde tillbaka från kunden.

Marknadsföringsprocessen[redigera | redigera wikitext]

Förståelse för marknaden och konsumenternas efterfrågan[redigera | redigera wikitext]

Det första steget i relationsmarknadsföring handlar om att få en förståelse för marknaden och kundernas efterfrågan. Detta steg delas in tre begrepp, det första och det mest grundläggande begreppet är människans behov (needs). Dessa inkluderar fysiska behov som mat, kläder, värme och trygghet, sociala behov som tillhörighet och tillgivenhet och individuella behov som kunskap. Det andra begreppet är vad kunden vill ha (wants), till exempel behöver en svensk mat men vill ha sill och potatis. Vad kunden vill ha förvandlas till efterfrågan (demands). Kunden efterfrågar en produkt som har många fördelar och som uppfyller de krav som kunden ställer.[1]

Kundernas behov och efterfrågan blir uppfyllda genom marknadserbjudanden[1]. Dessa inkluderar inte bara fysiska behov utan utan också olika tjänster som ett företag kan erbjuda kunder mot betalning, exempel på dessa kan vara allt från ekonomisk rådgivning till städhjälp.

Kunderna har ofta flera olika alternativa produkter och tjänster, som skulle kunna tillfredsställa dem och som skulle fylla de behov som de efterfrågar. Därför är det viktigt för företagen att arbeta med kundvärdet (customer value)[2]. Företagen vill ha nöjda kunder eftersom en missnöjd kund kan byta till en konkurrent. Företagen sätter olika förväntningar på tillfredställelsen hos kunderna. Om företaget har för låga förväntningar kommer köparna vara nöjda men det kommer bli svårt att locka nya köpare. Om förväntningarna är för höga så kommer kunderna bli missnöjda.

För att skapa en bra och långvarig relation med kunden kan bytesrelationer vara ett sätt att gå till väga. Företaget försöker fylla kundens krav och i gengäld vill företaget att kunden stannar och skapar en bra och långvarig relation med företaget. Företaget vill erhålla det önskade objektet för att i sin tur kunna få något tillbaka.[2]

Utveckla en kunddriven marknadsföringsstrategi[redigera | redigera wikitext]

När man fått förståelse av hur marknaden och kunderna ser ut utvecklar man en kunddriven marknadsföringsstrategi.

Marketing management[redigera | redigera wikitext]

Det är en process där både marknadskänsla och systematiska metoder är i fokus. Marknadskänsla innebär att man måste försöka förstå vad det finns för kundbehov och hur marknaden ser ut och utifrån vad man tror tar man beslut. Systematiska metoder handlar om att man använder sig av vetenskapliga metoder för kunskap om marknaden. Syftet är att man genom olika tillvägagångssätt utveckla de kunder man önskar genom att kommunicera kundvärde.[3]

Marknadsföringskoncept[redigera | redigera wikitext]

Ett företag behöver komma fram till vilket koncept/strategi som de ska följa för att uppnå sin marknadsföringsstrategi. Det finns fem olika strategier/filosofier:[4] Produktionskonceptet, produktkonceptet, försäljningskonceptet, marknadsföringskonceptet, samhällskonceptet.

Leverera högt kundvärde[redigera | redigera wikitext]

Företagets marknadsföringsstrategi har visat vilka konsumenter man ska rikta in sig på och hur man ska skapa värde mot dessa kunder. Företaget skapar ett marknadsföringsprogram som sätter marknadsstrategin i aktion och på så sätt bygger kundrelationer.

Man gör det främst genom "de 4 p:na" (pris, produkt, plats, påverkan).[5]

Skapa nöjda kunder och lönsamma relationer[redigera | redigera wikitext]

Customer relationship management (CRM)[redigera | redigera wikitext]

Den övergripande processen att skapa och bibehålla lönsamma kundrelationer genom att leverera överlägset kundvärde och kundnöjdhet. Konsumenterna ska få känslan att man är det självklara alternativet att vända sig till för att få tillfredsställelse för sina behov och önskemål.[6]

Kundvärde[redigera | redigera wikitext]

Konsumenters utvärdering av skillnaderna av alla fördelar och alla kostnader av ett affärserbjudande, relativt till de konkurrerande erbjudandena.[6]

Kundnöjdhet[redigera | redigera wikitext]

Hur uppfattningen av en produkts värde jämför sig emot köparens förväntningar.[6]

Förändringar i kundrelationer/Djupare kundrelationer[redigera | redigera wikitext]

Företagen kan välja att skapa djupare relationer med utvalda konsumenter genom nya meddelandekanaler. Istället för att förlita sig på exempelvis envägs kommunikation och massmedia kan marknadsförare införliva mera interaktiva relationer med konsumenter genom tvåvägs kommunikation över internet.

Kommunikation via internet har lett till en utveckling av kundrelationer. En konsument och ett företag har idag en bra möjlighet att interagera med varandra för att skapa ett förhållande med företagets märke genom kundpåverkan.[7]

Konsumenter kan bjudas in av företag för att få en större roll genom att skapa sin egen erfarenhet av företags produkter och märke, som också andra konsumenter kan ta del av. Detta kan ske genom exempelvis smakförslag på en ny dricka eller en kundrecension på ett företags hemsida.[8]

För att skapa ett kundvärde och starka kundrelationer kan marknadsförare behöva samarbeta mera nära med andra avdelningar inom företaget och med andra partners utanför företaget. Marknadsförare kan dra nytta av ett nära samarbete med leverantörer, genom SCM och även konkurrenter. Med mera information så kan marknadsförare i sin tur leverera ett högre värde för konsumenter.[9]

Högt kundvärde ger lönsamhet och kundkapital[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera positiva aspekter för företagen att skaffa goda relationer med sina konsumenter. Bland annat strävar de efter att skapa långvariga relationer och lojala konsumenter. Om företaget lyckas att tillfredsställa deras behov ökar chansen att de återkommer, och på så sätt genererar en stabil inkomstkälla. Målet är att de ska återvända varje gång de är i behov av liknande produkter hela livet.[10] Man kan även använda de befintliga kundernas tankar för att ta fram information som kan utveckla företaget till det bättre. Det kan handla om allt från att anpassa produkter till att förbättra service eller personalens bemötande.

Utveckling av relationsmarknadsföring[redigera | redigera wikitext]

Att företag och företagare använder sig av relationen till kunden för att marknadsföra sig själv är ingenting nytt, men det är ett fenomen som blivit allt vanligare i den moderna tiden. Det finns olika anledningar till det.

Den främsta anledningen till det är den teknologiska utvecklingen. Företagen har mycket lättare att finna information och data om deras kunder i och med sociala medier, samtidigt som konsumenterna har lättare att söka upp det företag som tillfredsställer deras specifika behov.

För framgångsrika företag i dag finns en nämnare som ofta återkommer, de har en god relation med sina kunder. De lägger avsiktligt mycket kraft och energi på att förstå och tillfredsställa kunderna i sin tilltänka målgrupps behov. Företagen ser även till att det inte bara är marknadsavdelningen som drar ett stort lass gällande marknadsföringen. Nu sätts krav på att alla i personalen sätter relationen till kunden i fokus och arbetar aktivt på att förbättra den.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.6 
 2. ^ [a b] Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.7 
 3. ^ Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.8-9 
 4. ^ Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.10-12 
 5. ^ Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.12 
 6. ^ [a b c] Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.13 
 7. ^ Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.16 
 8. ^ Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.17-18 
 9. ^ Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.18-19 
 10. ^ Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing. sid. s.19 

Övriga källor[redigera | redigera wikitext]

 • Kotler, Armstrong, Harris, Piercy, Philip, Gary, Lloyd C., Nigel (2013). Principles of Marketing 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]