Replik (objekt)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En replik av ett föremål i terrakottaarmén.
Svenska runstenar i konststen.

Replik, vardagligt även replika (av engelskans replica), är en kopia av ett föremål som avses efterlikna originalet så långt som möjligt. Ofta används begreppet då kopian, till skillnad från en förfalskning, inte är skapad för att medvetet försöka lura betraktaren om att det rör sig om ett original. Exempelvis kan man skapa en replik av ett unikt konstföremål. När man skapar kopior av vapen och bilar talar man ofta om en replika. Till exempel är bilen AC Cobra flitigt replikerad. Kopior av fartyg kallas fartygsrepliker. Andra exempel på repliker är återskapandet av ett förstört eller försvunnet föremål, exempelvis ostindiefararen Götheborg.

Replikbegreppet avseende gjutna skulpturer[redigera | redigera wikitext]

När det gäller gjutna metallskulpturer kan det i vissa fall vara vanskligt att särskilja vad som kan anses vara en replik. Sådana skulpturer för utomhusbruk göts förr normalt enligt cire perdue-teknik, vilket innebar gjutning av ett enda exemplar. Senare tiders gjutning har normalt skett i gjutformar med återanvändbar modell, och den första gjutomgången kan ha skett i ett exemplar eller i en serie exemplar, och modellen kan ha använts också i senare gjutningar av enstaka exemplar och av serier av exemplar.

En tidigare gjuten skulptur kan också användas modell för senare avgjutningar, och i detta fall är det mer relevant att använda begreppet replik än när det gäller tidsmässigt senare gjutningar av ett konstverk efter den ursprungliga modellen. Således är skulpturerna av Adriaen de Vries i Wallensteinträdgården i Prag repliker. De skulpturer gjutna i ett exemplar i cire perdue-teknik, som ursprungligen fanns där och var från 1600-talets början, rövades av svensk militär 1648 i slutskedet av trettioåriga kriget och fördes till Sverige. Dessa skulpturer har senare använts som modeller för såväl repliker i Wallensteinträdgården i Prag som de repliker som av bevaringsskäl ersatt de ursprungliga skulpturerna i Drottningholms slottspark i Sverige.

Många populära offentliga skulpturer finns i samma storlek i ett flertal exemplar på olika platser, till exempel Per Hasselbergs Grodan. I många fall är dessa från början gjutna i en serie, i Sverige ofta i upp till fem exemplar. I andra fall utnyttjas en sparad modell för senare gjutningar. Samtliga exemplar i en gjutningsomgång är normalt identiska. Exemplar från senare gjutningar är också, eller kan vara det, identiska med tidigare omgångars exemplar.