Resecheck

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En resecheck är en förtryckt check med en fix valör som en utgivare, vanligen en bank eller ett specialiserat företag, säljer. Därefter kan köparen använda den som betalningsmedel varvid mottagaren kan lösa in checken hos utgivaren. Möjlighet finns också att på banker eller särskilda kontor lösa in resecheckar mot kontanter.

Fördelen med resecheckar är att de har ägarens namn förtryckt och skall signeras vid utgivningen, och är sedan bara användbara efter att ha kontrasignerats. Detta gör att de, i teorin, inte är användbara efter att ha stulits eller tappats bort, såvida inte upphittaren förfalskar signaturen. Normalt ingår i resecheckservicen möjligheten att, mot en viss avgift, få nya resecheckar om man förlorat dem. Tidigare var resecheckar ett vanligt sätt att ta med sig pengar vid resor, och accepterades som betalningsmedel på de flesta hotell och andra turistinrättningar. Den alltmer spridda acceptansen av kreditkort har gjort att användandet av resecheckar har minskat kraftigt, vilket också gjort att de inte längre accepteras överallt.

Resecheckar utges i ett flertal valutor, till exempel amerikanska dollar, brittiska pund, japanska yen och euro. Valörerna tenderar att vara relativt höga; till exempel 50 eller 100 euro är vanligt. Alternativt säljs resecheckar som häften med mindre valörer, till exempel 5*20 euro. Resecheckar har vanligen obegränsad giltighetstid, under förutsättning att utgivaren inte går i konkurs eller på annat sätt upphör.

Utgivarna av resecheckar gör vinst dels på de avgifter som tas ut vid köp eller inlösen av resecheckar, dels genom att en resecheck är att likna vid ett räntefritt lån från köparen till utgivaren. Detta eftersom utgivaren förfogar över medel motsvarande värdet på resecheckarna från det att de köps till det att de löses in. Världens största utgivare av resecheckar är American Express. De första resecheckarna utgavs av Thomas Cook.

Användning och säkerhet[redigera | redigera wikitext]

En resecheck är försedd med två rader eller rutor för köparens namnteckning. När en köpare köper resecheckar av en utgivare skall de, under uppsikt av försäljaren, signeras med köparens namnteckning i den ena rutan. Vid köpet erhålls också ett kvitto som bevis på att checkarna har köpts, att användas ifall de skulle stjälas. Varje check är försedd med ett unikt serienummer som gör att de kan spärras om de anmäls stulna.

När köparen vill använda checkarna som betalningsmedel eller omvandla dem till kontanter skall köparen, under uppsikt av mottagaren, kontrasignera checken. En mottagare som har avtal med utgivaren har förbundit sig att inte ta emot checkar som redan är signerade. Om checkens värde är större än det belopp som skall betalas, skall växel ges i den lokala valutan.

Som en säkerhetsåtgärd utöver signeringen kan mottagaren begära att få se på ID-kort. Detta är särskilt vanligt vid inlösen av resecheckar till kontanter. Vidare har utgivarna dygnet-runtöppna telefonlinjer med möjlighet att verifiera att checken inte är spärrad.