Sällskapet Heimdall

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sällskapet Heimdall, grundat den 16 februari 1891 i Malmö, är en av ett flertal sammanslutningar som instiftades under senare halvan av 1800-talet, för kulturell samvaro.

Andra sällskap för historia, litteratur och konst[redigera | redigera wikitext]

Motsvarande föreningar på andra håll i landet, med likartade program, är Sällskapet Concordia i Örebro (grundat 1862; herrsällskap), Sällskapet Idun i Stockholm (grundat 1862; herrsällskap) och Sällskapet Gnistan i Göteborg (grundat 1878; både män och kvinnor såsom medlemmar). Mellan åren 1872 och 1876 fanns också ett Sällskapet Idun i Karlskrona.

Flera av namnen på sällskapen antyder ett tidstypiskt nationalromantiskt ideal. De fick alla karaktären av exklusiva föreläsningsföreningar med stark akademisk prägel. Dock har sedan starten av sällskapen också konstnärer, författare, aristokratin, direktörer och honorärkonsuler varit väl representerade.

I Köpenhamn finns en motsvarande förening, Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst (instiftat 1876) och i Oslo Foreningen Andvake (instiftat 1889).

Det bildades också ett flertal damsällskap med liknande syften och likartad uppbyggnad, nämligen Damsällskapet Concordia i Uppsala, Damernas Concordia i Örebro, Helsingborgs Damsällskap, Karlskrona Damsällskap, Malmö Damsällskap och Nya Idun (i Stockholm).

Historik[redigera | redigera wikitext]

I slutet av 1800-talet var Malmö en mycket expansiv stad när det gällde handel, sjöfart och industri. Detta ställde i sin tur allt högre krav på att skolor och annan utbildningsverksamhet utvecklades. Bland de akademiskt utbildade fanns en strävan efter att söka skapa en förening för de ledande inom de olika näringarna. På initiativ av folkskolinspektör fil. dr Anders Stenkula, hölls ett förberedande möte för ett dylikt sällskap den 1 februari 1891 på Hôtel Horn i Malmö. Tillsammans med bankdirektör Ola Andersson, lasarettsläkare med. dr Anders Bergstrand, löjtnant Henrik Holmberg, fil. kand. Hans Emil Larsson, rektor fil.dr Peter Johan Isberg och ingenjör C. Wetterberg, beslöt Stenkula att undersöka möjligheten att i Malmö starta ett kulturellt sällskap, liknande Sällskapet Idun i Stockholm.

Efter ännu ett förberedande möte den 9 februari, instiftades Sällskapet Heimdall den 16 februari 1891. Då hade föreningen, förutom de ovan namngivna herrarna, förstärkts med grosshandlare Gottfried Beijer, lektor fil. dr Victor Jung och lektor fil. dr Edward Lindahl.

Sällskapets ändamål stadgades till "att samla personer med allmänna intressen, huvudsakligen litterära, vetenskapliga, konstnärliga och sociala, för att under angenäm samvaro vidmakthålla och befrämja dessa intressen medelst föredrag, diskussioner, samtal eller på andra lämpliga sätt."

Den första sammankomsten hölls sedan den 7 mars 1891, då 27 herrar samlades för att lyssna till med. dr Anders Bergstrands anförande om "Mysticismen inom läkekonsten."

Heimdall idag[redigera | redigera wikitext]

Under drygt 100 år hade sällskapet som tradition att låta ordförandeskapet vid sällskapets sammankomster rotera mellan styrelseledamöterna, medan sekreteraren svarade för det löpande arbetet. Numera leds sällskapet av en ordförande, som väljs på ett år av årsmötet. Såsom ordförande har endast verkat professor Bengt Lindskog, univ. lektor Gert Jeppsson, professor Lars Granath, generalkonsul Eleftherious Sotiriou och jur. dr h. c. Frank Orton (som är sällskapets nuvarande ordförande).

Vanligen arrangeras sammankomster varje månad, utom i juli och augusti. Dessutom brukar sällskapet företa en vårutflykt tillsammans med sitt danska brodersällskap Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst.

Antalet medlemmar är idag ca 140.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Caesar Christensen, Heimdall 1891-1968, Malmö, 1969.
  • Jan Gyllenbok, I gott sällskap - Om sällskapslivet i Sverige, s. 38-39, Malmö, 2008.
  • Jan Svensson (Gyllenbok), Sällskapet Heimdall 1891-1997, Malmö, 1997.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]