Samizdat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Polsk samizdat

Samizdat (ryska самиздат, polska bibuła eller drugi obieg) betecknar underjordisk litteraturspridning i Sovjetunionen och i östblocket under kommunistiskt styre. Begreppet samizdat används även i sammanhang utanför östblocket om underjordisk litteratur; ordsammansättningen på ryska antyder ungefär "eget förlag" men används vanligtvis om sådant som officiellt anses olämpligt.

Inte alla samizdat-publikationer i Sovjetunionen var antikommunistiska. Den s.k. trotskistiska litteraturen var också olaglig men spreds som samizdat.

På grund av sträng censur, icke existerande yttrandefrihet och att all tillgång till utrustning för mångfaldigande av utskrifter var starkt begränsad, var handskrift och skrivmaskinsutskrifter med flera karbonkopior den vanligaste tekniken som användes inom samizdatrörelsen, varefter kopiorna skickades runt till vänner och mångfaldigades på samma arbetskrävande sätt.

Litteratur och dokument som spreds som samizdat var:

  • Skönlitterära verk (till exempel Michail Bulgakovs Mästaren och Margarita, Aleksandr Solzjenitsyns En dag i Ivan Denisovitjs liv (boken var först publicerad officiellt men sedan omöjlig att få tag på och spreds därför som samizdat), Orwells Djurfarmen och 1984, Szymborskas dikter)
  • Vetenskapliga analyser av systemet (till exempel Roj Medvedev)
  • Flygblad med propaganda mot det politiska systemet, situationen i landet och information om begångna övergrepp.