Hoppa till innehållet

Samlingstoner

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Samlingstoner 1919)
Samlingstoner
LandSverige Sverige
SpråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgiven1919-1922

Samlingstoner är en psalmbok med "Sånger för ungdoms- och väckelsemöten" som utgavs 1919 av Axel Söderberg, Hjalmar Danielsson och Alfred Säther på B. M.:s Förlags AB. i Stockholm 1922 gavs den ut i en fjärde upplaga. Verket innehåller 260 numrerade sånger och ett tolfte kapitel med Körer. Sångerna är indelade efter karaktär i nummer ordning. Det sistnämnda utgör en sång med begynnelsebokstäverna i verserna i alfabetisk ordning från A till Ä. Häftet, som 1922 omfattar 192 sidor, innehåller ett versregister, men inget författar- eller kompositörsregister.

Musik till Samlingstoner

[redigera | redigera wikitext]

År 1919 gavs koralboken Musik till Samlingstoner ut, vilken redan 1921 gavs ut i en ny reviderad upplaga. Den innehåller noter till alla sångerna, utom "Körer", för sopran, alt, tenor och bas.

I. Samlingssånger

[redigera | redigera wikitext]

1. Gud är trofast, o min själ

2. Vi ha en Gud med evig makt och ära

3. Så älskade Gud världen all

4. O höjd av kärlek, djup av nåd

5. Stäm in i änglars kor

6. Min fader regerar mång tusende land

7. Det är en ros utsprungen Finns på Wikisource.

8. Kom, låtom oss på barnavis

9. Kom, låtom oss förenas här

10. Det finns ett hjärta, som för dig ömmar

II. Bönesånger

[redigera | redigera wikitext]

11. Fräls, Jesus, fräls!

12. Uti morgonstunden

13. Dyre Jesus, drag mitt hjärta

14. Dyre Jesus, lotsa mig

15. Jesus du, som dött för mig

16. Herre, giv en stilla ande

17. Gå ej mig förbi, o Jesus

18. Frälsare, tag min hand Finns på Wikisource.

19. Varhelst du går, min Jesus kär

20. Jesus kär, var mig när Finns på Wikisource.

21. Jesus för världen givit sitt liv Finns på Wikisource.

22. Helge Ande, sänk dig neder

23. Så tag nu mina händer Här finns melodin

24. I den stilla aftonstund

25. Tidens klippa, i din rämna

26. Jesus, själens enda tröst

27. Jag vet en vrå

28. Gör oss brinnande i anden

29. Låt Anden falla över oss som fordom

30. Skurar av nåd skola falla Finns på Wikisource.

31. Helge Ande, trogna vakt

32. Helge Ande, rika flöde

33. Hur många hinder komma på

III. Ungdomssånger

[redigera | redigera wikitext]

34. Huru mången det är

35. Ungdom i världen Finns på Wikisource.

36. I jublande vårdag

37. Sök Herren nu i dina ungdomsdagar

38. Hur skönt i livets blomma

39. O, du starka ungdomstrupp

40. Gå nu i livets morgon

41. Herre Jesus, tag mitt hjärta

42. Hur stort, hur skönt, vad glädje skön

43. Hur skall en yngling vandra

44. De fly så snart

45. Jag är ung, jag är glad

46. O, hur stort att tro på Jesus uti unga år Finns på Wikisource.

47. Yngling, redan i din ungdomsvår

IV. Väckelsesånger

[redigera | redigera wikitext]

48. Själ, i stormens brus

49. Vill du från syndernas börda bli fri?

50. Jesus, full av kärlek, ropar

51. Har du mod att följa Jesus?

52. Dröjer du än, o broder?

53. Livets dag den är så kort

54. O, öppna ditt hjärta för Herren

55. Lyssna själ! Vem är som klappar

56. Här kommer en främling från fjärran ort

57. Lever du det nya livet

58. Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud Finns på Wikisource.

59. Sökande hjärta, kom!

60. Det är fullkomnat

61. Skynda till Jesus, tveka ej mer

62. Kom, o kom, du betryckta själ

63. Kära själ, som irrar fjärran

64. Lämna dig helt åt Jesus Finns på Wikisource.

65. Har du intet rum för Jesus

66. Jesus så kärleksfullt kallar nu dig

67. Kom som du är till din Jesus

68. Se blott på Jesus

69. Rum invid korset för varje själ

70. Du som uti världen

71. Har du lägrat dig vid gränsen

72. Frälsning i Jesus allena

73. Det är ett fast ord och i all måtto

74. Hör vad under Gud har gjort

75. Jag är en främling här

76. Härligt nu skallar

77. Se, de nittionio vila tryggt

78. Vi böljar denna skara, säg

79. Från det slaktade Guds lamm

80. Vem kommer näst att följa Jesus

81. Är det intet för dig

V. Frälsningssånger

[redigera | redigera wikitext]

82. Kärlek utan gränser, rik och fri

83. Tvivla ej på frälsarens makt

84. Ack, säg mig, vad är det för en bjudning

85. Du som din skatt på jorden äger

86. Kärlek från vår Gud väller stilla ut

87. Jesus undfår syndare

88. Ring i himlens klockor

89. Invid korset blev jag renad

90. Klippan står fast

91. Jag är en kristen, känner du min fana

92. Huru ljuvlig, hur öm var ej mästarens röst

93. Strömmen från min frälsares sår

94. Underbar kärlek så stor

95. Det går från örtagården

96. Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning

97. Vid levande källan jag vilar förnöjd

98. Se, mängden mot Golgata skrider

99. Du kallar mig så ljuvt

VI. Trossånger

[redigera | redigera wikitext]

100. Jag har hört, att min Jesus har älskat så ömt

101. Jag funnit en reningsflod

102. Jag har funnit Sarons blomma

103. Gud, jag frågar ej efter varken makt eller guld

104. Klädd i Guds Frälsning jag står

105. Hur underlig är du i allt vad du gör

106. Kom du, som älskar Gud

107. Tro dig igenom, hoppas på Gud

108. Vår Gud giver löfte

109. Allenast i hopp till Gud

110. Ack, saliga stund utan like

111. När jag i tron min Jesus ser

112. Löftena kunna ej svika

113. Ljuv är min tillflykt

114. Den, som tror på Herren

115. O Jesus, jag ej glömma kan

116. En underbar, underbar tillflykt jag har

117. Många stormar gå i tiden

118. Kära själ, du som älskar Jesus

119. Blicka upp, blicka upp

120. Om vi hade endast solsken året om

121. Ack, lär mig sjunga om din nåd

122. O, kasta din omsorg på Herren

123. Om dagen vid mitt arbete

124. Han kärlesfullt mig sökte

125. Evad dig möter, käre vän

126. Hur ofta under färden

127. Trygg i min Jesu armar

128. Blive det på jorden

129. Fordom var min väg med Jesus

130. O, jag har en vän, som älskar mig

131. Alla tvivel bär till Jesus

132. I Jesus jag salig är vorden

133. Jag var borta ifrån Herren

134. Låt mig få höra om Jesus

135. Är du maktlös, är din själ bedrövad

136. O, min Jesus, du aldrig kan glömma

137. Herre, låt ingenting binda de vingar

138. Nu har det ingen nöd, Jesus är min

139. O, det finns ingen vän lik Jesus

VII. Helgelsesånger

[redigera | redigera wikitext]

140. Har du hört, hur Daniel i Babel

141. Ingen lik Jesus i lust och smärta

142. År Jesus när, då mitt hjärta är

143. Du som ofta klagar under vandringen

144. Min älskade frälsare drog mig

145. Eld från himlen kom!

146. Jag har en vän i Jesus

147. Guds kärleks flod så full av frid

148. Det finns en underbar källa

149. Se, från helgedomen flyter

150. Behåll min själ från dag till dag

151. Guds kärlek den liknar en stor ocean

152. Köpt ifrån jorden — o, huru väl

153. När Jesus uppstått ur sin grav

154. Jag längtar, o Jesus, att helt bliva din

155. O Gud, du klara rena låga

156. Herre se, vi vänta alla

157. Min Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag

158. Lev för Jesus! intet annat

159. Om jag ägde allt, men icke Jesus

160. Vila jag sökte i världen vid

161. Avskild för min Herres räkning

162. Jag har en vän så härlig

163. Till Jesus varje dag mitt hjärta drages

164. Om någon till ont mig locka vill

165. Jag törstar och jag längtar

166. Herre, vid ditt kors i dag

167. Du, som av kärlek varm

168. Ett stilla barnahjärta

169. Helga min själ och sinn'

170. Vill du äga Jesus

171. Mera av Jesus!

172. Ned uti dalen med min Jesus trygg jag går

173. Närmare min Gud jag vill

174. Närmare, o Jesus Krist, till dig

175. Endast korsets väg leder hem till min Gud

176. Korsfäst med Jesus ej mer lever jag

VIII. Lovsånger

[redigera | redigera wikitext]

177. Nu sjungom Gud i barnslig fröjd

178. Gud ske lov min själ är frälst

179. Nu är syndens boja krossad

180. Jag är så glad, att mig Gud håller kär

181. Aldrig tröttna vi att sjunga

182. Din kärlek högre än all kunskap är

183. Min fulla förlossning i Jesus jag fann

184. Jag är Guds sälla barn

185. Gå, Sion, din konung att möta

186. O, djup av kärlek i frälsarens bröst

187. Min Jesus, min konung, hur dyrbar han är

188. Jubla nu, mitt sälla hjärta

189. O, jag är säll uti Jesus!

190. Jesus allena mitt hjärta skall äga

191. Saliga visshet, Jesus är min

192. O, vilken ljuvlig tid

193. Säg mig, du segersälla själ

194. Glad i mitt sinn', sjunga jag vill

195. Jag har en vän, som älskar mig

196. Jag kan icke räkna dem alla

197. O, hur salig jag nu är

198. Livets strömmar härligt flyta

199. Hela vägen Jesus leder mig

IX. Verksamhetssånger

[redigera | redigera wikitext]

200. Sjung evangelium om Jesus

201. Lyft den högt, den vita fanan

202. Rädda de döende

203. O, skördemän skynden på fälten ut!

204. Vi äro skördemän åt Gud

205. Tänk, vilken underbar nåd av Gud

206. Vet du väl, att världen längtar

207. Se, hur på syndens och lustarnas hav

208. O, sprid det glada bud

209. Endast en solens strimma

210. Vill du leva, vill du verka

211. Gör det lilla du kan

212. O, var äro de, som på Andens bud

213. Låt oss sprida solsken

214. Måste då jag gå så tomhänt

215. Från ljusets kullar, kristna här

216. Så långt som havets bölja går

217. Bjud dem in de många arma

218. Ej blott i hednavärldens länder

X. Hemlandssånger

[redigera | redigera wikitext]

219. Vi draga framåt, sade Mose en gång

220. O, min tanke flyr hän till det härliga land

221. Snart randas en dag, så härlig och stor

222. Till de renas och heligas hemland vi tåga

223. Var finner jag vilan så skön

224. Du käre pilgrim i främlingslandet

225. Det ljusnar nu, det gryr till dag

226. =, hur saligt att få vandra

227. Det följer en morgon på svartaste natt

228. När solen lyktat dagens gång

229. Borde jag ej vara glad

230. En morgon utan synd jag vakna får

231. När jag från mödans och prövningarnas land

232. Min framtidsdag är ljus och lång

233. Guds barn de komma från alla land

234. I tidens aftonskymning

235. Solen sjunker bakom bergen

236. Ifrån glashavets stränder ett eko jag hör

237. När den evigt klara morgon gryr

238. Jesus kommer, Jesus kommer

239. Någon skall gå genom himlens port

240. När sorgen mig trycker på jordlivets stig

241. Vem är skatan, som syns glimma

242. När som livets stormar flytt

243. Hemland, där sol ej dalar

244. Invid porten där

245. När som domsbasunen ljuder

246. O, jag vet ett härligt land

247. Din jaspismur, de gators guld

248. Oss ett tusenårigt rike lovat är

249. O strålande krona

250. I sin kärlek, rik och stor

251. Städse på Sion jag tänker

252. När mitt livsverk är ändat

253. O, hur förgängligt allt är på jorden

XI. Avslutningssånger

[redigera | redigera wikitext]

254. En tillflyktsort är urtidens Gud

255. Nu vi skiljas, systrar, bröder

256. Ack, skola vi, som samlats här

257. Tack. o Gid, för vad, som varit

258. O Jesu, bliv när oss

259. Pris Gud, i makt och kärlek stor

260. Amen, lov, ära, nu sjunga med fröjd

Det som i denna sångbok kallas körer är en alfabetiskt ordnad samling av texter till 59 onumrerade verser av olika längd. De är inte knutna till särskilda sånger och det framgår inte heller i Musik till Samlingstoner hur dessa verser sjöngs eller lästes. På några bokstäver finns flera verser, på någon bara en vers och slutligen saknas vers för några bokstäver. Ett representativt exempel på en vers är följande:

Kom, medan ögar tårfyllt är!
Kom, medan Gud dig nåd beskär!
Kom, medan Anden dig än är när!
Till Jesus och hans nåd!

Ett annat exempel är

Må vi alla hava olja
Uti våra lampor då,
Att vi må, när Jesus kommer,
In uti hans rike gå.