Sandbacka, Umeå

Östra kyrkogatan norr om korsningen med Sandaparken markerar början av stadsdelen Sandbacka.

Sandbacka är en stadsdel cirka 2 kilometer norr om centrala Umeå. Stadsdelen gränsar mot gamla E4:an i norr och i väster, Stadsliden i öster och Haga vid Sandaparken (längs Erikslundvägen) i söder. Sandbacka domineras av småhus och mindre hyreshus.

Historia[redigera | redigera wikitext]

I samband med svår bostadsbrist upplät stadsfullmäktige 1919 delar av Sandahemmanets mark, som då låg utanför stadsplanen, till egnahemstomter. Området fick namnet Sandakolonien och många järnvägsanställda bosatte sig där.[1] Området räknades som en del av Haga fram till 1941–1942 då en stadsplan upprättades för området av stadsarkitekt Kjell Wretling.[2]

Från 1950-talet till mitten av 1960-talet – då den nya E 4-förbifarten via regementet I 20 – fungerade Östra Kyrkogatan, som sträcker sig genom hela stadsdelen, som riksväg i nordsydlig riktning.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Olofsson, Sven Ingemar (1972). Umeå stads historia 1888–1972. Umeå kommunfullmäktige. sid. 635–636 
  2. ^ Kulturhistorisk bebyggelseinventering Del 1 – Umeå tätort. Västerbottens museum. 1997. sid. 44. ISSN 0280-3313