Self Determination Theory

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Self Determination Theory, (SDT), är en motivationspsykologisk teori, som utvecklades av Edward L. Deci och Richard M. Ryan vid University of Rochester, New York. Enligt teorin påverkas motivation av tre faktorer:

  1. känsla av kompetens,
  2. självbestämmande och
  3. social meningsfullhet.