Sjöpolisen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sjöpolisen är en enhet inom polismyndigheten med specialutbildade poliser som i specialbyggda polisbåtar ingriper mot brott till sjöss som sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafik. Sjöpolisen bedriver också övervaknings- och utredningsverksamhet med målsättningen att minska brottsligheten och öka tryggheten i länets kust- och skärgårdsområden. Sjöpolisen deltar även i räddningsinsatser vid olyckor till sjöss.[1] Det finns cirka 60 sjöpoliser i Stockholms län (inklusive Gotland) och 20 i Västra Götaland (inklusive Halland). Hälften av dem arbetar som sjöpoliser enbart under sommaren.[2]

Alla sjöpoliser är i grunden vanliga poliser och har samma utbildning som alla andra poliser, dock med kompletterande utbildning för att bli sjöpolis.[1]

Sjöpolisen finns främst i Stockholms län och i Västra Götalands län. I Stockholms län bedriver man även flytande sjöpoliskontor ute i Stockholms skärgård för att få bättre kontakt med lokalbefolkningen, genom att lägga till med polisbåten på vissa bestämda platser vissa tider under veckan.

Även Kustbevakningen hanterar en del av sjöpolisens ärenden, såsom sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafik.

På sjöpolisen i Stockholm är ungefär 12 st utbildade vattendykare och ägnar sig i huvudsak åt sök efter försvunna personer i vatten, eftersök av föremål som tex vapen som har betydelse i utredningar av grova brott. Dykgruppen biträder även övriga polisregioner i Sverige. Sjöpolisen är i dagsläget ensamma om att bedriva forensisk dykning (brottsplatsundersökning under vatten) Dykgruppen har haft forskningssamarbete med Uppsala universitet i syfte att undersöka säkring av DNA på föremål som har legat i vatten.

Syfte[redigera | redigera wikitext]

 • Förebygga och ingripa mot sjöfylleri[3], fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafiken.
 • Förebygga och ingripa mot stölder av båtmotorer, båtar och andra vattenfordon.
 • Utöva jakt- och fisketillsyn.
 • Delta i räddningsinsatser och utreda olyckor på sjön.
 • Utreda brott mot fiskelag (1993:787).[4]
 • Ansvara för eftersök av försvunna personer i marin miljö.
 • Precis som andra poliser ingripa mot alla brott, oavsett om de sker på land eller till sjöss.[2]

Polisen i de län som inte själva har sjöpoliser kan vända sig till sjöpolisen i Stockholms län och Västra Götaland för förstärkning, hjälp och expertiskunskap.

Sjöpolisen samverkar med många andra, till exempel de som bor och verkar i skärgården:

Sjöpolisen har 12 polisbåtar, i Stockholms län finns det nio polisbåtar och i Västra Götaland tre. De används för patrullering och spaningsuppdrag året runt och kan köras även i mörker och hårt väder. De båtar polisen använder är

 • Ribbåtar som kan köra upp till 60 knop
 • 15-metersbåtar som kan köra runt 40 knop
 • Civila båtar för spaningsuppdrag

Historia[redigera | redigera wikitext]

Sjöpolisen inrättades 1921 under namnet hamnpolisen, vilket delvis var en föregångare till Sjöpolisen. Dess verksamhet var inte direkt jämförbar med dagens sjöpolisverksamhet. De främsta uppgifterna för hamnpolisen var ordningshållning i hamnområdet samt kontroll av resande till och från riket. Den nuvarande sjöpolisen tillkom i samband med polisens förstatligande den l januari 1965.

Under år 1965 inrättades sjögrupper i åtta polisdistrikt. De för ändamålet anskaffade tio båtarna stationerades enligt följande:

Stockholms polisdistrikt (två båtar), Handens polisdistrikt, Nacka polisdistrikt, Norrtälje polisdistrikt, Täby polisdistrikt, Karlskrona polisdistrikt, Göteborgs polisdistrikt (två båtar) samt Uddevalla polisdistrikt.

År 1967 anskaffades ytterligare två båtar som stationerades i Nyköpings respektive Luleå polisdistrikt och år 1968 erhöll Mariestads och Västerås polisdistrikt var sin båt. Mariestadsbåten omstationerades år 1973 till Karlstads polisdistrikt. Från år 1968 förfogade sjöpolisen således över 14 polisbåtar vid de tolv sjöpolisgrupper som inrättats. Från år 1965 var det endast Stockholms polisdistrikt som hade fasta tjänster för sjöpolisverksamhet. Sådana tjänster hade även funnits vid hamnpolisen i Stockholm. Några år senare fick även Göteborgs polisdistrikt fasta sjöpolistjänster.[5]

Frontex[redigera | redigera wikitext]

Svensk personal från myndigheter som till exempel Kustbevakningen, Polismyndigheten och Kriminalvården har under en längre tid deltagit i Frontexoperationer vid sjö-, land- och luftgräns samt vid återvändandearbetet. Förutom polisanställda som arbetar inom gränspolisorganisationen, har även polisflyget, hundförare, sjöpolisen och andra medarbetare med specialistkunskaper deltagit.

Frontex huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

 • Samordna det operativa samarbetet mellan medlemsländernas förvaltning av de yttre gränserna.
 • Bistå med utbildning av nationell gränsbevakningspersonal.
 • Genomföra riskanalyser.
 • Följa upp utvecklingen inom forskningen som är av betydelse för gränskontrollen.
 • Bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd.
 • Erbjuda tekniskt stöd till gemensamma insatser för återsändande av personer.

Byrån ska underlätta och effektivisera tillämpningen av befintliga och framtida åtgärder inom EU som rör förvaltningen av de yttre gränserna, och i synnerhet Schengengränserna. Varje medlemsland har ansvar för att kontrollera sina egna gränser, men byrån bidrar till enhetliga gränskontroller inom Schengenområdet. Frontex har blivit en central kontaktpunkt och fastställer normer för all gränsbevakning i EU. Byrån ser till att viktig information omedelbart sprids till alla gränsmyndigheter. Frontex kan bistå med förmedling av utrustning och specialutbildad gränspersonal, samt samordnar insatser till de yttre luft-, sjö- och landgränserna. [6][7]

Några exempel på operationer där Sjöpolisen deltagit:

Operation Themis (tidigare Triton), Italien[redigera | redigera wikitext]

 • 2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
 • Juni-augusti 2015 med fartyg
 • Juni-augusti 2017 med fartyg[8]

Frontex operation Poseidon[redigera | redigera wikitext]

 • En förstärkning av Greklands och EU:s yttre gräns
 • Finansierar materiel, till exempel fartyg och flygplan, samt personal som medlemsstaterna ställer till förfogande
 • Syfte att upptäcka såväl migranter som smugglare eller annan brottslig verksamhet
 • Ständig beredskap för att rädda liv[8]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Sjöpolis” (på svenska). dykarna. https://www.dykarna.nu/. Läst 15 januari 2021. 
 2. ^ [a b] ”Sjöpolisen | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/1f646a0ac08c470cb7c493b3ca0ec5a6. Läst 15 januari 2021. 
 3. ^ ”Rattfylleri och sjöfylleri | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/40e6260386d04dd7bb442c1e8cd1f696. Läst 15 januari 2021. 
 4. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Fiskelag (1993:787) Svensk författningssamling 1993:1993:787 t.o.m. SFS 2019:39 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/fiskelag-1993787_sfs-1993-787. Läst 15 januari 2021. 
 5. ^ ”Översyn av sjöpolisen”. https://lagen.nu/sou/1992:51#S1. Läst 18 januari 2021. 
 6. ^ Kustbevakningen. ”Sverige deltar i Frontex-insats i Grekland - Kustbevakningen”. www.kustbevakningen.se. https://www.kustbevakningen.se/frontex/operation-triton2/nyheter-operation-poseidon/sverige-deltar-i-frontex-insats-i-grekland/. Läst 18 januari 2021. 
 7. ^ ”Frontex | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/c9c1a95cc5b940d2a75de6e15c65579c. Läst 18 januari 2021. 
 8. ^ [a b] ”Sverige deltar i Frontex-insats i Grekland | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/fe07871a779d4c7f830a0b16d76501c8. Läst 18 januari 2021.