Hoppa till innehållet

Polisdistrikt

Från Wikipedia

Polisdistrikt är en indelning av ett geografiskt område att patrulleras av en polisstyrka. Indelning i polisdistrikt förekom i Sverige (från 1998 till 2014 i 21 polisdistrikt, som sammanföll med länen) men har sedan 1 januari 2015 ersatts med sju polisregioner. Polisdistrikt förekommer även i vissa polisstyrkor i USA och i Storbritannien.

I Sverige infördes polisdistrikt den 1 januari 1965 för att ersätta polisverksamheten i de tidigare befintliga landsfiskalsdistrikten, samt i de städer som låg utanför landsfiskalsdistrikten, stadsfiskaler och andra polismyndigheter.[1][2] Varje polisdistrikt hade en polismästare (polischef), och polisdistrikten låg under länsstyrelserna, som var högsta polismyndighet i varje län. I länsstyrelserna fanns en länspolischef med länspolischefexpedition.[3]

Mellan 1973 och 1993 reglerades indelningen av polisdistrikten och den lokala polisorganisationen i Kungörelse (1973:875) om rikets indelning i polisdistrikt.[4]

Regeringen utfärdade Förordning (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län som delegerade till respektive länsstyrelse, i samråd med Rikspolisstyrelsen, att fastställa antalet polisdistrikt och därmed antalet polismyndigheter inom sitt län.[5] Under 1990-talet omvandlades polisdistrikten i samtliga län till ett polisdistrikt för varje län med en länspolismyndighet under ledning av en länspolismästare, en reform som var fullt genomförd 1 juni 1998.[6] Länsstyrelsernas tillsynsroll över den lokala polisorganisationen upphörde genom ändringar i polislagen 1998, som trädde i kraft 1 januari 1999.[6]

Polisdistrikt som begrepp i Sverige upphörde 1 januari 2015, genom ändringar i Polislagen, i och med införandet av den centraliserade Polismyndigheten.

  1. ^ Svensk författningssamling 1964:113: Kungl. Maj:ts kungörelse om rikets indelning i polisdistrikt; given Stockholms slott den 23 april 1964.
  2. ^ Svensk författningssamling 1964:620: Kungl. Maj:ts kungörelse angående ändring i kungörelsen den 23 april 1964 (nr 113) om rikets indelning i polisdistrikt; given Stockholms slott den 13 november 1964.
  3. ^ Svensk författningssamling 1964:764: Kungl. Maj:ts polisinstruktion; given Stockholms slott den 13 november 1964.
  4. ^ ”Kungörelse (1973:875) om rikets indelning i polisdistrikt”. www.riksdagen.se. Svensk författningssamling. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1973875om-rikets-indelning-i_sfs-1973-875/. Läst 23 december 2023. 
  5. ^ ”Förordning (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län”. www.riksdagen.se. Svensk författningssamling. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1993967-om-forfarandet-vid_sfs-1993-967/. Läst 12 januari 2024. 
  6. ^ [a b] ”SOU 2000:25 Den centrala polisen”. lagen.nu. Statens offentliga utredningar. sid. 35, 59-60, 267, 283. https://lagen.nu/sou/2000:25#S2-5. Läst 13 december 2023.