Skodsborgsmötet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skodborgsmötet var ett möte i Skodsborg utanför Köpenhamn 22 juli 1863 mellan Fredrik VII av Danmark och svenske kungen Karl XV. Karl lovade där på eget bevåg, utan den svenska regeringens eller utrikesminister Ludvig Manderströms samtycke, att stödja Danmark i dess konflikt med Preussen om hertigdömet Slesvig. Kungens löfte upphävdes några månader senare av en svensk-norsk regeringskonferense känd som Ulriksdalskonferensen. När sedan kriget mellan Danmark och Preussen/Österrike bröt ut i början av 1864 fick därför Danmark inget aktivt svensk-norskt stöd. Resultatet av kriget blev ett militärt och diplomatiskt nederlag för Danmark och ledde till att man genom freden i Wien 1864 förlorade de tre hertigdömena Slesvig, Holstein och Sachsen-Lauenburg.